facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

A4L_ACTIONS aneb když východní Evropa táhne za jeden provaz

29. 5. 2021
A4L_ACTIONS aneb když východní Evropa táhne za jeden provaz

Zahajovací konference již druhého H2020 projektu A4L_ACTIONS dvanáctičlenného konsorcia Alliance4Life se konala 25. 5. 2021 v Brně a účastnilo se jí přes 200 představitelů odborné vědecké komunity z více než dvanácti zemí Evropy.

the climate reality project Hb6uWq0i4MI unsplash

Tato mezinárodní aliance předních výzkumných institucí a univerzit působících v oblasti biologických a medicínských věd v zemích střední a východní Evropy bude po dobu dalších tří let intenzivně pracovat na realizaci řady příkladů dobré praxe, které byly v rámci dosavadní činnosti aliance již pilotně ověřeny. Cílem projektu je zejména zlepšování institucionální kultury a strategického řízení institucí a být inspirací pro zlepšování podmínek pro excelentní vědu v oblasti střední a východní Evropy.

Partneři projektu mají v plánu i nadále podporovat kariérní rozvoj vědců a vědkyň a vytvářet atraktivní prostředí pro talenty z celého světa. Velký důraz je kladen také na společenskou relevanci výzkumu a inovační potenciál. Obrovským přínosem pro všechny výzkumné instituty a univerzity ze střední a východní Evropy je odhodlání všech zapojených partnerů své zkušenosti dále sdílet na národních úrovních a sloužit jako inspirace pro potřebné reformy vědní politiky ve svých zemích.

Vzhledem k současné pandemické situaci se celá konference uskutečnila online, a poskytla tak jedinečnou příležitost i nezapojeným institutům seznámit se s ambiciózními plány členů aliance v rámci dopoledního plenárního zasedání. Dopolední část konference byla slavnostně zahájena ředitelem brněnského institutu CEITEC MU Jiřím Nantlem, který je zároveň předsedou celé Alliance4Life. Jiří Nantl představil dosavadní výsledky aliance a zmínil také výzvy, které v regionu střední a východní Evropy stále přetrvávají a na které je třeba se dále koncentrovat. K účastníkům konference promluvila také členka Evropského parlamentu a místopředsedkyně Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT) Martina Dlabajová, která se zaměřuje na efektivní využívání finančních prostředků určených na rozvoj vědy, výzkumu a inovací. Její příspěvek přinesl mimo jiné náměty na spolupráci se členy Evropského parlamentu při tvorbě výzkumné politiky EU i cenné informace z projednávání programu Horizont Evropa.

Velmi zajímavá byla i přednáška zástupců Evropské komise Stefana Weierse (Head of Sector, Widening, ERA & Research Infrastructure Programming) a Henriette van Eijl (Acting Head of Unit Economic and Social Transitions), kteří představili cíle a obsah programu Horizont Evropa v oblastech Widening and Strenghtening the ERA, resp. v oblasti Health, což jsou právě obory nejvíce relevantní pro Alliance4Life. Nový ředitel konsorcia CEITEC Pavel Tomančák, který je jedním z nevíce citovaných vědců českého původu, se podělil o své zkušenosti ze zahraničí a apeloval na potřebu získávat pro střední a východní Evropu více ERC grantů, které by zde mohly být využity mnohem efektivněji než v západní Evropě, vzhledem k nižším provozním nákladům a velmi dobré kvalitě zdejší vědy. Na závěr promluvila koordinátorka Alliance4Life Zlatuše Novotná, která představila cíle a aktivity akčního plánu aliance na další tři roky.

Dvě stě účastníků plenárního zasedání pocházelo z více než dvanácti zemí Evropy a zahrnovalo přibližně 80 hostů, kteří nejsou oficiálními členy Alliance4Life, ale kteří se připojili, aby se tímto úspěšným mezinárodním projektem inspirovali. Plenární zasedání nabídlo prostor pro dotazy publika a bylo obohaceno o inspirativní debaty. Po zasedání následovalo zasedání představenstva Alliance4Life a jednání jednotlivých diskuzních skupin pokrývající všechna zásadní témata moderního institucionálního managementu ve vědě.

„Konference byla skvělou příležitostí k oficiálnímu představení pracovního plánu Alliance4Life zaměřeného na uvedení našich strategií do praxe. Každý institut má své vlastní silné stránky, které inspirují ostatní. Společně můžeme rychleji zavést postupy, které se v některém z členských států již osvědčily, a posílit tak systém výzkumu a inovací v celém regionu,“ vysvětluje Zlatuše Novotná, koordinátorka Alliance4Life.

Členové Alliance4Life, kteří jsou zároveň členy konsorcia projektu A4L_ACTIONS, si kladou za cíl přispět ke zmenšení inovační mezery zlepšováním institucionální kultury a zaváděním efektivního strategické řízení výzkumných institucí v méně výkonných zemích střední a východní Evropy. Aliance spojuje progresivní instituce působící v oblasti věd o živé přírodě ze střední a východní Evropy. Jejím posláním je podporovat a posilovat celoevropskou excelenci ve výzkumu a jeho přínosy pro společnost, lidské zdraví a kvalitu života. Deset zakládajících členů formalizovalo existenci aliance jako trvalé struktury v říjnu 2019 ve Vilniusu podepsáním memoranda o porozumění a pokračovalo ve spolupráci i v nesnadném roce 2020. Do konsorcia nového projektu byly přizvány další dvě členské instituce z Bulharska a Rumunska.

111 alliance4life logo small 0x0 

Zdroj: CEITEC