facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Akademie věd ČR hledá mladé vědce

19. 11. 2017
Akademie věd ČR hledá mladé vědce

Bojí se hmyz ptáků? Jak nanomateriál interaguje s živou buňkou? A jaký byl jídelníček ve středověkých městech? To vše budou moci zkoumat středoškolští studenti na dvanáctiměsíčních stážích projektu Otevřená věda na vědeckých pracovištích Akademie věd ČR od ledna 2018. Stáže jsou zdarma a studenti se na ně mohou hlásit ještě do konce měsíce listopadu. 

Studentské vědecké stáže projektu Otevřená věda jsou určeny pro studenty středních škol z celé České republiky (včetně studentů maturitních ročníků, v případě, že budou pokračovat ve studiu na VŠ či VOŠ). V příštím roce se stáže uskuteční již po třinácté.

Studenti si mohou vybírat z více než sto stáží přírodovědných, technických i humanitních oborů. Například na stáži Magdy Zlámalové Chemií k objasnění zločinu se student stane tvůrcem kriminálního případu a zároveň se stane jeho řešitelem v roli pracovníka forenzní laboratoře. Náplní práce tak budou nejen laboratorní experimenty ve formě základních důkazových a forenzních analýz, ale i kreativní tvorba vlastního případu.

Na stáži Jidelníček na středověkých hradech a ve městech u Miriam Fišárkové z Archeologického ústavu v Brně se bude student pomocí literaturárních pramenů, dochovaných vyobrazeních i autentického studování kostí z archeologických lokalit zjišťovat, co jedli lidé na středověkých hradech, jak se lišila strava šlechty, služebnictva a poddaných.

Za zmínku stojí i stáž, kterou provede Jiří Krejsa z Ústavu termomechaniky Navigace mobilních robotů. Vybrané stáže budou probíhat také v anglickém jazyce, například Djamel Eddine Chafai vypsal stáž na téma Design and construction of a highvoltage pulse generator for biomedical application.

katerina bodlakova fotka

Karolina Bodláková absolvovala vědeckou stáž Otevřené vědy na Entomologickém ústavu Biologického centra AV ČR v roce 2015. Od té doby sklidila řadu úspěchů, mimo jiné je spoluautorkou vědecké práce, která byla otištěna v prestižním vědecké časopise Insect Science a v roce 2016 získala stříbrnou medaili na celosvětové soutěži středoškoláků v Pekingu.

Jak se přihlásit na stáž?

Student se na vybranou stáž přihlásí prostřednictvím webové aplikace na webu www.otevrenaveda.cz. Registrace na stáže pro rok 2018 probíhá do 30. 11. 2017.O stáže je velký zájem, ale šanci má každý. O přijetí či nepřijetí studenta na stáž rozhoduje vždy lektor stáže na základě životopisu, motivačního dopisu a referencí. Na každou stáž mohou být vybráni jeden až tři studenti, kteří budou danou stáž absolvovat společně.

Jaká je časová náročnost stáží?

Stáže jsou dvanácti měsíční (od ledna do prosince 2018, vyjma státních svátků) v časové dotaci minimálně 8 hodin/měsíc. Veškeré podrobnosti ke stážím jsou k dispozici na internetových stránkách projektu v sekci INFORMACE PRO STUDENTY.

Projekt Otevřená věda Akademie věd se od roku 2005 systematicky soustředí na podporu zvyšování zájmu o vědu a výzkum. Realizuje studentské vědecké stáže na špičkových výzkumných pracovištích, vytváří edukativní cyklus NEZkreslená věda, vzdělává pedagogy, organizuje Veletrh vědy, pořádá odborné přednášky a exkurze, vytváří výstavy a další akce pro odborníky i širokou veřejnost.

 

Zdroj: Akademie věd ČR


Česká republika má v podpoře mladých vědeckých talentů dlouhou tradici. Martin Rychlík píše o historii biologické olympiády i o úspěších českých studentů v přírodovědeckých soutěžích. Mladé vědce podporuje dlouhodobě také brněnské centrum Bioskop. Zářným příkladem úspěchů mladé české vědy může být i vítězství studentky Kariny Movsesjan v Evropské soutěži pro mladé vědce.