facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

CEITEC Masarykovy univerzity má novou náborovou politiku

6. 1. 2021
CEITEC Masarykovy univerzity má novou náborovou politiku

CEITEC je centrem vědecké excelence a jeho cílem je produkovat vysoce kvalitní výsledky základního výzkumu, které budou publikovány v prestižních časopisech a vysoce citovány. Ale co ovlivňuje vědeckou excelenci? Existuje nějaký univerzální recept na kvalitní výzkum?

43269

Vědecké výsledky každé výzkumné skupiny často přímo závisí na znalostech a motivacích jednotlivých členů výzkumného týmu. Cílem nové náborové politiky CEITEC Masarykovy univerzity je přilákat, motivovat a udržet si nejlepšího možného kandidáta na danou výzkumnou pozici, který bude vybrán výhradně na základě svých znalostí a dovedností a jehož hodnoty se budou nejlépe hodit k hodnotám a strategickým cílům ústavu.

Analýza managementu lidských zdrojů provedená v roce 2018 odhalila několik nedostatků stávajícího náborového procesu na CEITEC MU. Nově schválená náborová politika reaguje na zjištěné nedostatky a snaží se je přetvořit v příležitosti. Očekává se, že tato politika bude mít pozitivní dopad nejen na uchazeče o zaměstnání, ale také na vedoucí výzkumných skupin, kteří nové lidi často nabírají, ale také na celou instituci.

„Cílem této náborové politiky je omezit inbreeding a přispět ke zlepšení genderové vyváženosti na CEITEC MU. Zapojení personálního oddělení do tohoto procesu bude přínosem jak pro kandidáta, tak pro vedoucího výzkumné skupiny, protože zlepší komunikaci a zároveň sníží administrativní zátěž vedoucího výzkumné skupiny," dodala Helene Robert Boisivon, která vede vlastní výzkumnou skupinu na CEITEC MU.

Nová náborová politika pomůže vybudovat úspěšné profesní partnerství mezi vedoucími výzkumných skupin a personalisty. Vedoucí výzkumných skupin se zapojují do procesu jako odborníci daného vědního oboru, kteří se snaží vybrat nejkvalifikovanější a nejlépe vhodné kandidáty pro své týmy, a personalisté zodpovídají za řízení kvality celého náborového procesu a poskytují své služby s cílem minimalizovat administrativní zátěž vedoucích výzkumných skupin.

Nová politika byla schválena ředitelem institutu Jiřím Nantlem a je založena na zásadách Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků vydaného Evropskou komisí, podle které se řídí většina špičkových výzkumných ústavů v zahraničí. Hlavním pilířem charty je otevřený, transparentní nábor výzkumných pracovníků založený na profesních zásluhách. Cílem je zajistit, aby nábor byl transparentní a nestranný a vedl ke jmenování nejlepšího kandidáta, který bude následně systematicky integrován na nové pracoviště a efektivně začleněn do zaměstnanecké komunity CEITEC.

Vzhledem k tomu, že většina vědeckých pozic je dočasná a mobilita je základním pilířem úspěšné vědecké kariéry, je CEITEC téměř neustále zapojen do náboru nových vědců z celého světa. Právě proto musí být náborový proces profesionální a efektivní, a musí zvládnout přilákat velký počet vysoce kvalifikovaných uchazečů ze zahraničí, s velmi specializovanou expertízou. Konečným cílem dobře řízeného náborového procesu je zanechat dlouhodobý pozitivní dojem u všech kandidátů – a to i u těch, kteří nebudou nakonec vybráni jako nejvhodnější pro danou pozici. S takovým přístupem by i odmítnutí kandidáti mohli sloužit jako ambasadoři značky CEITEC.

Nová náborová politika pomáhá vedoucím výzkumných skupin, aby se zapojili do vysoce profesionálního náborového procesu v souladu se všemi důležitými zásadami moderního příjímacího řízení, s cílem přilákat na CEITEC ty nejkvalifikovanější a nejmotivovanější vědce. Všichni účastníci výběrového řízení absolvují specializovanou odbornou přípravu, která pomůže zajistit kvalitu celého procesu. Nová náborová politika institutu CEITEC je jedním z kroků, nutných pro úspěšné obhájení HR Award a podtrhuje, že CEITEC je pevně rozhodnut být centrum excelence nejen ve vědě, ale také v institucionálním managementu.

Více informací naleznete v následujících dokumentech:

V roce 2019 získal CEITEC MU cenu HR Excellence in Research Award a tímto se zavázal k neustálému zlepšování pracovních podmínek, s cílem stát se jedním z nejlepších zaměstnavatelů v oblasti vědy a výzkumu. Evropská komise bude dohlížet na soulad nové náborové politiky s HR Award a se 40 zásadami charty a kodexu, a následně vyhodnotí její řádnou implementaci.

 

Autorka: Ester Jarour

Zdroj: CEITEC