facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Cenu European Federation for Medicinal Chemistry získal poprvé Čech

30. 6. 2019
Cenu European Federation for Medicinal Chemistry získal poprvé Čech

Profesor Kamil Musílek z Katedry chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové byl oceněn jako první Čech cenou Young Medicinal Chemist in Academia, kterou každoročně uděluje European Federation for Medicinal Chemistry.

Musílek

V celkovém hodnocení se umístil jako „runner-up“, tedy na 2. místě. Ocenění získal ve stejném týdnu, kdy byl zároveň jmenován ve svých necelých čtyřiceti letech profesorem pro obor Farmaceutická chemie. „Beru to jako veliký úspěch a uznaní výsledků vědy, které jsem vytvořil v oboru Medicinální chemie za celou kariéru. A samozřejmě je to i uznání pro mé kolegy a studenty, kteří mi s vědeckou prací pomáhali. Zároveň je to pro mě motivace k dalšímu výzkumu, který bude i přínosem pro společnost,“ řekl s potěšením Kamil Musílek.

Musílek se ve svém výzkumu zaměřuje na vývoj molekul proti otravám organofosfáty. Spolu se svým týmem se mu také podařilo vyvinout novou sloučeninu, která může sloužit při léčbě otrav bojovými chemickými látkami nebo pesticidy. Antidota, která se v současnosti používají při léčbě těchto otrav, se prakticky nezměnila od 70. let 20. století, jde tedy o průlom po dlouhých 50 letech.

Článek o nově vyvinuté látce otiskl prestižní zahraniční časopis Journal of Medicinal Chemistry (podle žebříčku Web of Science 3. nejlepší časopis ve svém oboru) a publikoval jej i jako první stranu. Musílek a jeho tým také pracují na výzkumu molekul proti Alzheimerově nemoci nebo teranostik proti nádorovým onemocněním.

Medicinální chemií, která se zabývá vývojem nových látek s lepšími účinky, např. při léčbě rakoviny, kardiovaskulárních chorob nebo infekčních onemocnění, se na Univerzitě Hradec Králové dlouhodobě zabývají multidisciplinární vědecko-výzkumné týmy napříč fakultami. Jedním z největších projektů univerzity je v současnosti IT4Neuro(degeneration). Ten se kromě vývoje léků na neurodegenerativní onemocnění, jako je například Parkinsonova choroba či Alzheimerova nemoc, zaměřuje i na ekonomické problémy spojené se stárnutím a dopadem těchto nemocí na populaci.

 

Zdroj: Univerzita Hradec Králové


prof. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. (*1980)

Kamil Musílek vystudoval Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kde absolvoval i doktorské studium v oboru Farmaceutická chemie (Ph.D. 2007, PharmDr. 2008) a kde se v roce 2012 i habilitoval. V současnosti působí na Katedře chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové jako její vedoucí. Kromě toho pracuje v Centru biomedicínského výzkumu Fakultní nemocnice Hradec Králové. Od března 2019 zastává také funkci proděkana pro zahraniční vztahy Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové.

Dosud publikoval 12 kapitol v monografii, je mimo jiné autorem 4 patentů nebo více než 170 původních článků ve Web of Knowledge (H-index = 30).