facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Česko-francouzský program podpoří studium dalších mladých vědců

3. 7. 2021
Česko-francouzský program podpoří studium dalších mladých vědců

Ve středu 30. června 2021 se ve Francouzském institutu v Praze uskutečnila slavnostní ceremonie programu mobility Barrande Fellowship 2021. Ocenění doktorandům a doktorandkám předal velvyslanec Francie Alexis Dutertre a náměstek ministra pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Pavel Doleček.

barrande3

V letošním roce se uskuteční už druhý ročník inovovaného výměnného programu Barrande Fellowship Programme. Určitou formu podpory letos z 49 kandidátů obdrželo 29 doktorandů. Z toho jich 21 získalo podporu na krátkodobé studijní pobyty a osm jich absolvuje celé doktorské studium pod dvojím vedením (tzv. cotutelles) v České republice a ve Francii. Členové výběrové komise vyzdvihli vysokou úroveň všech zúčastněných projektů. Podporu tentokrát získalo také více doktorandů než v minulém ročníku.

Oceněným pogratuloval i velvyslanec Francie Alexis Dutertre. Podle něj má Francie na podpoře mobility mladých výzkumníků eminentní zájem: „Podle nás je klíčové investovat do lidí. Je zcela zásadní, abychom mladým výzkumníkům nabídli dostatečný přístup do mezinárodního vědeckého prostředí. Další motivací této spolupráce je i to, že jsme přesvědčeni, že blízká spolupráce na úrovni doktorandů následně povede ke spolupráci mezi oběma zeměmi i na dalších výzkumných projektech,“ řekl francouzský velvyslanec při předávání cen. Spolupráce obou zemí v oblasti výzkumu a vývoje je už nyní poměrně silná. Například CNRS (přední národní výzkumná instituce ve Francii) je pro Českou republiku hlavním partnerem pro společné mezinárodní publikace.

Význam česko-francouzské spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací vyzdvihnul také Pavel Doleček, náměstek ministra pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu. „Když jsme si na ministerstvu školství uvědomili, že vůči našim francouzským partnerům máme určitý dluh, rozhodli jsme se, že je třeba mnohem intenzivnějšího zapojení z naší strany. Nejen že je pro nás zcela zásadní, aby naši doktorandi měli dostatek příležitostí v oblasti mezinárodní mobility, ale dalším důvodem je i to, že Francie je pro nás strategickým partnerem. Věřím, že tento program upevní naše partnerství, a doufám, že na to naváže i hlubší spolupráce například v programu Horizon Europe,“ vysvětlil okolnosti vzniku nové podoby programu Pavel Doleček.

Pavel Doleček i Alexis Dutertre v rámci předávání cen ale upozornili také na to, že Českou republiku a Francii čeká příští rok zcela zásadní období. „Obě země stanou v roce 2022 v čele Rady Evropy,“ připomněl velvyslanec. „Je to pro nás mimořádná příležitost, jak uskutečnit významné změny v oblastech, jako jsou změna klimatu, digitální agenda nebo právě v oblasti evropského vědeckého prostoru a mezinárodní mobility evropských výzkumníků. Bude to skutečně evropský rok pro Francii a Českou republiku. Nebo jak já rád říkám – česko-francouzský rok pro Evropskou unii,“ řekl velvyslanec Dutertre.

barrande2

Příležitost vyniknout

Program Barrande Fellowship, jehož inovovaná podoba vznikla díky podpisu memoranda o spolupráci mezi Českou republikou a Francií v prosinci 2019, nabízí českým a francouzským studentům podporu pro krátkodobý pobyt či celé studium v partnerské zemi. Je financován z prostředků Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro Evropu a zahraniční věci Francie.

Program studentům nabízí možnost vyjet na krátké výzkumné stáže v délce jeden až tři měsíce, nebo absolvovat celé doktorské studium ve formě cotutelles na české a francouzské univerzitě zároveň. Podporu je možné získat v oborech, jako jsou vědy o neživé přírodě, chemie, biologie, zdravotnické obory a sociální a humanitní vědy.

„Mám pocit, že vysoké školy v České republice odvedly úžasnou práci, pokud jde o internacionalizaci učebních osnov a služeb zahraničním studentům. Země se proto stala velmi atraktivní destinací pro studenty, zejména v rámci programu Erasmus,“ řekla Véronique Debord-Lazaro, vědecká atašé na Francouzském velvyslanectví v České republice v rozhovoru pro Vědavýzkum.cz. Její kancelář celý program Barrande Fellowship Programme organizuje. „Pokud však mluvíme o výzkumu, zdá se mi, že stále není nic známo o tom, co se tu za posledních 10 až 15 let událo. Naším úkolem je proto spolu s českými partnery přispět k tomu, aby byly tyto příležitosti lépe vidět a dostaly se k francouzské výzkumné komunitě, zejména k mladým výzkumným pracovníkům, kteří se poté mohou stát skvělými zastánci česko-francouzské spolupráce,“ dodává Debord-Lazaro. Právě k tomuto cíli by měl v dlouhodobém horizontu program přispět.

Své zkušenosti popsali i dva absolventi programu z minulého roku. Martin Lešák z Masarykovy univerzity popsal, co mu samotný program umožnil: „S českou i francouzskou univerzitou jsem měl příležitost spolupracovat už před začátkem svého doktorandského studia. Hledal jsem proto způsob, jak na tuto zkušenost navázat v rámci mého doktorandského studia. Barrande Fellowship tak pro mě byl mimořádnou příležitostí, která mi umožnila se skutečně stoprocentně soustředit na svůj výzkum a psaní dizertace,“ vysvětluje Lešák. Pochvaluje si administrativní stránku programu, která podle něj byla vždy poměrně snadno zvládnutelná.

Význam absolvování takového programu pro vědeckou kariéru zdůraznil i další absolvent, Jakub Kopal, který nyní působí na prestižní McGill University v Montréalu. „Do svého doktorského studia jsem nastupoval s ambicí svůj doktorát pojmout odlišně. Program Barrande Fellowship mi v tomto směru nabídl vynikající příležitost,“ vysvětluje svou motivaci Kopal. „Jsem přesvědčen, že díky zkušenosti kombinovaného studia v České republice a ve Francii jsem byl schopen získat pracovní místo v Kanadě. Byla to právě tato zkušenost, která mi pomohla se odlišit od stovek dalších kandidátů.“ 

barrande1

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Foto: Eva Kořínková