facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Co potřebují vědci v Praze?

10. 4. 2021
Co potřebují vědci v Praze?

Praha mapuje socioekonomické podmínky a potřeby vědců. Cílem šetření je porozumět překážkám, které mohou mladé vědce odrazovat od práce v Praze. Součástí budou návrhy opatření, která by podpořila mladé vědce a zároveň vytvořila z Prahy atraktivní lokalitu jak pro české vědce vracející se ze zahraničí, tak pro příchozí zahraniční vědce.

dmitry goykolov X8Vo9rGVPS8 unsplash

Mapování metodou hloubkových rozhovorů zjišťuje, jaké mají výzkumníci pracovní i socioekonomické potřeby a co by od české metropole očekávali. Na průzkumu pracují odborníci z Pražského inovačního institutu (Pii) a Národního vzdělávacího fondu (NVF).

Obě instituce monitorují oblast, na které se do roku 2027 zaměří i Regionální inovační strategie Prahy (RIS3) - oblast rozvoje vědy a transferu jejich výsledků do podnikové sféry. Mapování je financováno z evropských dotací (programu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, projektu Prague Smart Accelerator). Sběr dat se uskutečnil v první třetině roku 2021. Analytici NVF a Pii budou nyní zpracovávat výsledky šetření.

Hledat nástroje pro motivaci vědců

“Hlavní inovační potenciál je uložen v lidech, proto i projekt Prague Smart Accelerator cílí na vybudování stálého týmu města, který bude pomáhat dále odhalovat a propojovat lidské zdroje podnikavosti a inovací. K tomu je nutné vytvářet příznivé podmínky, a proto budeme i v rámci jedné z budoucích inovačních platforem pod Pražskou inovační radou hledat nástroje pro motivaci expertů a vědeckých pracovníků k návratům do inovačního ekosystému Prahy,” uvedl hlavní inovační manažer Prahy a vedoucí projektu PSA Tomáš Lapáček.

Součástí šetření o situaci pražského výzkumu je hledání motivů, proč někteří vědci dávají přednost bádání v zahraničí před Českou republikou, konkrétně Prahou. Analytici Pii oslovili doktorandy, postdoktorandy, mladé vědecké pracovníky i představitele předních akademických pracovišť, jako je Akademie věd ČR, Univerzita Karlova, České vysoké učení technické i Česká zemědělská univerzita. Většina šetření se uskutečňuje formou hloubkových rozhovorů s vybranými respondenty.

“Budoucnost Prahy, ČR obecně, závisí na schopnosti udržet mladé výzkumníky a výzkumnice a umožnit tak inovačnímu ekosystému, aby generoval maximum vlastních nápadů k aplikaci a realizaci. Praha jde cíleně tímto směrem,” dodal ředitel Pii Bohumil Kartous.

Přispět k rozvoji inovací v Praze

Při průzkumu socioekonomické situace vědců v Praze analytici mimo jiné srovnávají zaměstnanost, kvalifikaci, profesní strukturu a porovnávají situaci ve výzkumu s jinými zahraničními metropolemi a regiony v Česku. Cílí na klíčové obory, což jsou zejména vědy o živé přírodě, biotechnologie, vybraná kreativní odvětví a další obory, které mohou významně přispět k rozvoji inovací na území české metropole.

Experti rovněž analyzují počty absolventů pražských vysokých škol, protože řada z nich pochází z celé České republiky a určité procento z nich spojuje svoji kariéru s pražskými firmami, což může být potenciálním zdrojem pro rozvoj inovační výkonnosti města.

 

Zdroj: Pražský inovační institut

redakčně upraveno