facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Společný evropský cloud pro kulturní dědictví: průzkum názorů

19. 10. 2022
Společný evropský cloud pro kulturní dědictví: průzkum názorů

Evropská komise spustila dotazník ke Společnému evropskému cloudu pro kulturní dědictví. Žádá profesionály z oblasti kulturního dědictví, kteří se chtějí připojit ke kolektivnímu úsilí o zachování evropských kulturních sbírek, aby se podělili o svůj názor.

20221014TC kulturnicloud

European Collaborative Cloud for Cultural Heritage (ECCCH) – THE CLOUD Stakeholders Survey 2022

Nový záměr Komise vybudovat cloud pro spolupráci v oblasti kulturního dědictví byl širší veřejnosti představen během Evropských dní pro výzkum a inovace, R&I Days 2022. V návaznosti na ně byl spuštěn podrobný online průzkum, který má pomoci skutečně pochopit specifické potřeby tohoto sektoru.

Dotazník navazuje také na zprávu Ex – ante impact assessment on a collaborative cloud z května 2022, ve které osm nezávislých odborníků předběžně hodnotilo dopady zamýšleného společného cloudu.

Společný evropský cloud pro kulturní dědictví má zachovat evropské kulturní bohatství prostřednictvím digitální infrastruktury. Zatímco jiné evropské iniciativy se postupně vzájemně propojují, cloud pro kulturní dědictví by měl být od počátku jedinečnou infrastrukturou, která umožní rozsáhlou a mezioborovou spolupráci mezi odborníky: vědci z oblasti kulturního dědictví, kurátory, archiváři a konzervátory. Měl by poskytnout špičkové technologie pro digitalizaci artefaktů, výzkum uměleckých děl a dokumentaci dat, a tím výrazně přispět k digitálnímu uchovávání, konzervaci a restaurování kulturního dědictví. Cloud má usnadnit přístup k pokročilým technologiím všem velkým i menším a vzdáleným institucím. Na jeho vybudování je v programu Horizont Evropa vyhrazen rozpočet 110 milionů eur pro období do roku 2025.

 

Zdroj: Technologické centrum AV ČR