facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Data z CERN bude i v další etapě přenášet český CESNET

23. 11. 2022
Data z CERN bude i v další etapě přenášet český CESNET

Mezinárodní výzkumná laboratoř CERN zahájila novou etapu nabírání dat na největším urychlovači na světě, LHC. Část z ohromného množství dat, která produkují experimenty prováděné na LHC, budou i během nové etapy zpracovávány prostřednictvím optické vědecko-výzkumné sítě CESNET.

Experimenty realizované na LHC už nyní dodávají řádově desítky petabajtů za rok. Data jsou zpracovávána ve stovce výpočetních středisek distribuovaných po celém světě. Jedním z nich je i středisko CZ Tier-2 s centrem ve Fyzikálním ústavu AV ČR (FZU).

„Střediska jsou logicky propojena softwarem, který z nich tvoří jednotnou gridovou infrastrukturu WLCG (Worldwide LHC Computing Grid). Velké nároky na dostatečnou propustnost sítě se řeší dedikovanými linkami LHC Optical Private Network (LHCOPN) a LHC Open Network Environment (LHCONE),“ vysvětluje Jiří Chudoba, zástupce České republiky v WLCG.

Středisko ve FZU je díky CESNET napojeno do LHCONE linkou o kapacitě 100 Gbps. Tato kapacita je plně využívána, špičky přenosů překračují datové toky 90 Gbps. „V rámci upgradu sítě CESNET3 bude vytvořen nový síťový uzel Na Slovance, tzv. Tier-3, pro mezinárodní distribuci a zpracování experimentálních dat,“ dodává Tomáš Košňar, technický koordinátor e-infrastruktury CESNET.

„Část úložných a výpočetních kapacit CZ Tier-2 je umístěna v Ústavu jaderné fyziky v Řeži a na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze-Troji. Rychlou síť o kapacitě 20 Gbps, respektive 10 Gbps mezi těmito body poskytuje také CESNET,“ dodává Jiří Chudoba.

V minulých třech letech prošly urychlovač LHC i velké detektory modernizací a údržbou, nutnými pro zvýšení energie a počtu srážek. V nové etapě nabírání dat, která podle současných plánů potrvá s kratšími přestávkami do roku 2025, je cílem dosáhnout dvojnásobného množství zaznamenaných srážek než během prvních dvou etap dohromady.

Již během první etapy se podařilo dosáhnout hlavního cíle programu LHC – objevu Higgsova bosonu experimenty ATLAS a CMS. Tento úspěch byl oznámen před deseti lety na úvod Mezinárodní konference pro fyziku vysokých energií ICHEP v Melbourne, což je nejvýznačnější akce oboru fyziky vysokých energií.

V roce 2024 se tato konference bude konat v Praze. Po objevu Higgsova bosonu v roce 2012 byla hned v následujícím roce udělena Nobelova cena za fyziku dvěma teoretikům Françoisi EnglertoviPeteru Higgsovi, kteří už v 60. letech 20. století tuto částici předpověděli. 

 

Zdroj: CESNET