facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Den TA ČR přinese různé pohledy na diverzitu ve výzkumu

13. 10. 2022
Den TA ČR přinese různé pohledy na diverzitu ve výzkumu

Den TA ČR je na poli výzkumu tradiční událostí, prostřednictvím které Technologická agentura ČR oceňuje nejlepší projekty aplikovaného výzkumu s vysokým přínosem pro společnost a hospodářství. Ani letošní rok nebude výjimkou a bude opravdu speciální. Celý Den TA ČR bude provázet téma diverzity ve výzkumu a uskuteční se 20. 10. 2022.

20221012DenTACR
Slavnostní galavečer s udílením cen proběhne už po desáté a přinese s sebou bohatý doprovodný program – seminář o důležitosti propojování technických oborů s uměleckými, sociálními a humanitními vědami, sérii regionálních seminářů s inspirativními hosty a unikátní microsite s rozhovory se zajímavými osobnostmi.

Den TA ČR má každý rok své specifické téma, které odráží aktuální dění. V minulém roce to byl tolik skloňovaný Green Deal a letošek je věnován tématu diverzity ve výzkumu a inovacích. Tu jsme zvolili proto, že současný svět je ovlivněn náhlými změnami. Abychom na ně mohli správně reagovat, musíme být na ně co možná nejlépe připraveni. Pomoci nám může právě diverzita, která přibližuje výzkum člověku a odkrývá silné i slabé stránky společnosti, naše způsoby chování a zkušenosti. Bourá tím tak zavedené předsudky – bariéry ve výzkumu. Proto ponese Den TA ČR 2022 podtitul Výzkum bez předsudků.

„V posledních letech stále více vidíme nepostradatelnost společenskovědních, humanitních a uměleckých oborů (SHUV). Byla to právě pandemie, která nám ukázala, že bez zapojení těchto věd jsou technická a medicínská odvětví nekompletní a implementace výsledků jejich výzkumu nepřináší takové uplatnění, jako tomu bylo doposud. Dnešní doba si více než kdy jindy žádá, abychom zkoumali společnost, její reakce na přicházející hrozby a pomáhali posilovat její odolnost vůči negativním vlivům,” uvedl předseda TA ČR Petr Konvalinka.

Prostřednictvím semináře a odborné webové stránky chceme zvýšit povědomí o diverzitě samotné a důležitosti zapojování společenskovědních a uměleckých oborů do technických, medicínských a dalších, na první pohled ne tolik souvisejících, vědních odvětví.

„Diverzita je důležitá všude. Ale je pravda, že na začátku výzkumu nebo jiné tvůrčí činnosti se každý postup či proces může větvit hodně do široka, zatímco v již zažitých postupech se hledá něco nového hůř. Na začátku si zkrátka můžete zavřít spoustu cest jen tím, že se na daný problém díváte příliš jednostranně. Když zapojíte ženy i muže, mladé i starší, domácí i zahraniční, pomáhá to k lepším výsledkům výzkumu, které budou lépe vyhovovat nám všem,” dodává Petr Konvalinka.

Odbornou část programu zahájí seminář s názvem Společenskovědní výzkum ve službách průmyslu. Akce se zaměří na ukázky přínosů zapojení společenských, humanitních a uměleckých oborů do aplikovaného výzkumu, příklady dobré praxe a v neposlední řadě se hosté pokusí definovat další oblasti přínosů SHUV oborů pro českou společnost a hospodářství. Těšit se můžete na inspirativní řečníky, jako jsou Matúš Šucha, člen předsednictva TA ČR, Jan Hrdlička, expert v oblasti virtuální reality a CEO 3dsence, Marcel Kraus, odborník na výzvy a příležitosti 21. století, Lukáš Trčka, jednatel Technologického inovačního centra a odborník na kreativní průmysl, a řada dalších. Akce se uskuteční 20. 10. 2022 od 10:00 do 12:00 v Kampusu Hybernská. Semináře se můžete zúčastnit osobně (bezplatná registrace zde), nebo jej můžete sledovat online. Link pro připojení bude zveřejněn v den akce.

Na dopolední program naváže již po desáté slavnostní galavečer s předáváním sošek od Lukáše Jabůrka těm nejlepším projektům aplikovaného výzkumu za uplynulý rok. O absolutním vítězi a držiteli Ceny „Český nápad” z dílny společnosti 3Dees rozhodne sama veřejnost prostřednictvím hlasování na webu TA ČR nebo přímo v sále v průběhu večera.

Čtvrtkem 20. října Den TA ČR ale ještě nekončí! Následují Ozvěny Dne TA ČR, tedy série regionálních seminářů, která proběhne od 9. do 23. 11. 2022 a která bude streamovaná. Link pro připojení bude zveřejněn v den akce.

  • 9. 11. České Budějovice: Přeshraniční spolupráce, společenská odpovědnost a životní prostředí
  • 16. 11. Olomouc: Novinky a inovace v medicíně – personalizovaná medicína, interdisciplinarita mediciny
  • 23. 11. Liberec: Využití mladých talentů a rozvoj spin-offů

Jako novinku letos Technologická agentura ČR připravila speciální webovou stránku s unikátním obsahem ke Dni TA ČR. Návštěvníci si budou moci přečíst rozhovory s inspirativními osobnostmi, podívat se na videa s předními českými experty a expertkami nejen z výzkumné sféry a zorientovat se v tématu díky přehledným infografikám. Web bude dosupný na adrese diverzita.tacr.cz a bude naplňován obsahem průběžně.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR