facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Konsorcium e-INFRA CZ uspělo v mezinárodním hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR

14. 8. 2021
Konsorcium e-INFRA CZ uspělo v mezinárodním hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR

Konsorcium e-INFRA CZ dosáhlo nejvyššího možného počtu bodů v rámci mezinárodního hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR, které proběhlo pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Konsorcium tvoří tři nezávislé infrastruktury: CESNET, IT4Innovations a CERIT SC. Hodnocení mimo jiné zdůraznilo pokrok ve slučování těchto infrastruktur a z toho vyplývající výhodu jednotného přístupu ke službám pro uživatele.

e infra

„Účelem mezinárodního hodnocení bylo získání nezávislých odborných podkladů pro přijetí informovaného politického rozhodnutí vlády o podpoře velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků ČR od roku 2023. Velké výzkumné infrastruktury takto schválené vládou budou následně uvedeny i v další aktualizaci Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR,“ konstatoval Lukáš Levák, ředitel odboru výzkumu a vývoje MŠMT ČR.

Výhodně geograficky strukturovaná e-infrastruktura umožňuje poskytovat komplexní kapacity a zdroje pro přenos, ukládání a zpracování vědeckých dat všem subjektům zabývajícím se výzkumem a vývojem bez ohledu na to, v jakém odvětví působí.

„Jsem rád, že integrační úsilí všech tří infrastruktur bylo hodnoceno pozitivně. Ve velmi krátké době se nám podařilo formalizovat spolupráci, vytvořit společné řídicí orgány, pracovní skupiny i pravidla pro naši kooperaci. Máme jasný plán dalšího postupu s cílem zjednodušit uživatelům přístup k našim službám a evropským vědeckým datům,“ upřesňuje Jan Gruntorád, hlavní řešitel hodnocených projektů.

Technické zázemí zainteresovaných infrastruktur vyhodnotil panel odborníků jako moderní a konkurenceschopné z hlediska výkonu i kvality služeb. Ocenil implementaci nejnovějších technologií, důraz na inovace a vlastní výzkum, stejně jako schopnost reagovat na neustále se měnící potřeby uživatelů. V této souvislosti považuje za důležité pokračovat v zapojování e-INFRA CZ do evropské a mezinárodní spolupráce, která umožňuje propojení vědeckých komunit a jejich přístup k nejnovějším výsledkům výzkumu a vývoje.

„Kromě dlouholetého působení v celoevropské síti pro výzkum a vzdělávání GÉANT se e-INFRA CZ zapojila i do evropského cloudu pro otevřenou vědu (EOSC). Aktivně podporujeme úsilí Evropské unie o otevřenost vědy a volný přístup k vědeckým datům i k výsledkům výzkumu a vývoje pro jejich využití v praxi,“ dodává Luděk Matyska, ředitel Centra CERIT-SC.

Infrastruktura e-INFRA CZ nabízí akademické a vědecké obci i nejvýkonnější superpočítačové systémy v České republice. Vědci mohou využít rozsáhlou výpočetní kapacitu ke svým výzkumným projektům, simulacím a datovým analýzám.

„Neustálá modernizace a navyšování výpočetní kapacity je jedním z našich cílů. Podporujeme tím zvýšení konkurenceschopnosti a inovativnosti české vědy. Nejnověji jsme uvedli do provozu superpočítač Karolina se špičkovým výkonem 15,2 PFlop/s, který je 19. nejvýkonnějším v Evropě a 69. na světě,“ uvedl Vít Vondrák, ředitel národního superpočítačového centra IT4Innovations.

Odborný hodnoticí panel definoval i oblasti, na které by se konsorcium e-INFRA CZ mělo zaměřit. Mimo jiné doporučil konsorciu, aby v rámci propojování všech částí infrastruktury posílilo jednotný uživatelský přístup, získávalo zpětnou vazbu a zjednodušilo přístup k výpočetním i cloudovým zdrojům.

 

Zdroj: CESNET