facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

EMBO Installation Grants: Příležitost pro český výzkum v oblasti life sciences

6. 9. 2019
EMBO Installation Grants: Příležitost pro český výzkum v oblasti life sciences

Granty, které uděluje organizace EMBO začínajícím vědcům v oblasti věd o živé přírodě, představují jedinečnou příležitost pro rozvoj nezávislé vědecké kariéry i excelentní vědy v Česku. Vědecká komunita proto nyní vyzývá vládu, aby se zavázala k navýšení počtu kofinancovaných grantů na 1-3 ročně.

logo emboOrganizace EMBO, www.embo.org, založená v roce 1964, sdružuje a reprezentuje přední vědce v oborech věd o živé přírodě, vydává odborné časopisy, podporuje profesní rozvoj mladých talentovaných vědců v Evropě a uděluje výzkumná stipendia. Jednou z aktivit je i udělování EMBO Installation Grants (EMBO IG), které aktuálně podporují začínající vědce v České republice, Estonsku, Polsku, Portugalsku a Turecku.

Výše podpory je 50 000 EUR ročně po dobu tří až pěti let. Oceněným vědcům tento grant umožňuje lepší vyjednávací pozici s vedením výzkumné instituce při zakládání vlastní nezávislé výzkumné skupiny, zviditelnění v mezinárodní vědecké komunitě a účast na aktivitách EMBO, vzdělávacích kurzech a mentoringu.

„Díky EMBO IG jsem mohla začít sestavovat vlastní nezávislý výzkum. Tento typ grantu dává začínajícím vedoucím výzkumných skupin flexibilní finanční podporu, která je velmi potřebná zvlášť v začátcích. Dále umožňuje propojení se skvělými EMBO Young Investigators, účast na jejich konferencích a EMBO worskhopech. V neposlední řadě i zviditelní ústav, na němž PI začíná,” popisuje přednosti Štěpánka Vaňáčová z CEITEC Masarykovy univerzity, která tento grant řešila v letech 2008-2012.

Všechny žádosti o EMBO IG prochází několikastupňovým mezinárodním hodnocením včetně pohovoru a prezentace projektového záměru na zahraniční výzkumné instituci hodnotitele. Grant může být udělen pouze vědcům, kteří minimálně dva roky působili na kvalitní výzkumné instituci v zahraničí.

Od roku 2006 do roku 2018 bylo uděleno celkem 103 grantů, přičemž 16 z nich putovalo do České republiky. Úspěšnější byly v tomto směru Polsko (23), Portugalsko (18) a především Turecko (33). V minulosti putovaly granty také do Estonska (7), Maďarska (4) a Chorvatska (2).

Zvyšování počtu příjemců EMBO IG grantů povede ke zvyšování počtu excelentních vědců vracejících se či přicházejících ze zahraničí do České republiky a ke zvyšování počtu nových nezávislých výzkumných skupin s mezinárodním renomé.

„V Inovační strategii ČR jsme si vytkli, že budeme více podporovat špičkovou vědu přes špičkové vědce. Na poli Life Sciences neznám účinnější podporu než EMBO Installation Grants,“ říká o této podpoře pro mladé vědce místopředseda RVVI Petr Dvořák z Masarykovy univerzity. „Nejsou to jenom peníze a badatelská svoboda až na pět let, ale také vstupenka do mezinárodní vědecké komunity a pomoc organizace, která má na kontě řadu světových lídrů. Z osobní zkušenosti vím, že všichni mladí vědci, kteří prošli programem EMBO a působí na naší univerzitě, jsou opravdové hvězdy. Kdyby se dělalo pořadí, EMBO Installation Grants jsou pro mě na prvním místě,“ dodává Dvořák.

Také skupina Petra Svobody z Ústavu molekulární genetiky AV ČR by podle něj bez EMBO IG nikdy nedosáhla takových úspěchů – nepovedlo by se jim publikovat v prestižním časopise Cell ani získat prestižní ERC Consolidator Grant. „Bez EMBO IG by mě dnes nikdo neznal, pokud bych vůbec zůstal ve vědě. Komunita EMBO mi poskytla prostředí a know-how, abych tuto publikaci dokázal napsat a protlačit skrze peer review a vyškolila mě v tom, jak napsat úspěšný ERC grant. Značka EMBO zvýšila mou viditelnost ve vědecké komunitě, umožnila jednoduše získat kontakty a spolupráce, ze kterých má dnes přínos moje laboratoř, instituce, a koneckonců česká věda. Tohle nemůže nahradit žádný místní pokus o podporu mladých vědců, protože ten umí nabídnout možná lepší peníze, ale ne komunitu a prověřený program pro rozvoj kariéry,” uvádí Svoboda.

Držitelé EMBO IG se svými výzkumnými projekty bodují v mezinárodních soutěžích a do ČR poté dále přinášejí další prestižní mezinárodní granty. V letech 2006–2018 směřovalo pět těchto grantů na CEITEC MUNI, tři do Ústavu molekulární genetiky AV ČR, dva do Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, a po jednom grantu do BIOCEV, Biologického centra AV ČR, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Mikrobiologického ústavu AV ČR, na Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity a do Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR.

Noví držitelé EMBO IG grantů budou vybráni na konci listopadu 2019. Výsledky hodnocení žadatelů oznámí organizace v prosinci 2019.

Na financování prestižního tříletého grantu přispívá stát prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vědci nyní vyzývají českou vládu, aby se v souladu s cíli Inovační strategie zavázala k navýšení počtu každoročně udělovaných EMBO IG grantů pro Českou republiku na 1 až 3 v závislosti na počtu excelentních žadatelů vybraných a doporučených EMBO a k odpovídajícímu zajištění finančních prostředků na vyplácení grantů.

Udělováním 1 až 3 grantů ročně na tři roky s možností prodloužení na pět let se zachová forma prestižní soutěže EMBO a vysoká výběrovost nejlepších kandidátů, zároveň se zvýší počet excelentních vědců přicházejících do ČR a zastoupení českých vědců v EMBO. Roční náklady pro Česko představují pro rok 2020 necelých 9 mil. Kč na podporu 7 výzkumných týmů (4 běžící granty + 3 nové). Při navýšení podpory na 20 mil. Kč může být od roku 2024 každoročně podpořeno až 15 excelentních vědců působících v ČR.

graf EMBO

 

 

 Autor: Vědavýzkum (JT, JS)

Zdroj: EMBO Installation Grants: Excelentní výzkum v life sciences. Vize pro Českou republiku 2019