facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Infrastruktura CIISB: Několik stovek uživatelů ročně a moderní zázemí

27. 1. 2022
Infrastruktura CIISB: Několik stovek uživatelů ročně a moderní zázemí

Pojďte se s námi podívat na to, co nabízí Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii (CIISB), která pod sebou sdružuje centrální laboratoře pro studium struktury biomakromolekul výzkumných center BIOCEV a CEITEC.

CIISB3Více než pět set uživatelů ročně

Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii (CIISB) nabízí přístup k přístrojovým kapacitám a znalostem vědeckých pracovníků sdílených laboratoří výzkumného institutu CEITEC Masarykovy univerzity a Biologického a biomedicínského centra Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy (BIOCEV). Každoročně ji využívá přes 500 uživatelů z tuzemska i ze zahraničí.

Cílem této výzkumné infrastruktury je nabídnout přístup k nejmodernějším technologiím rentgenové difrakce, nukleární magnetické rezonance a kryo-elektronové mikroskopie uživatelům z akademické i průmyslové sféry, ať už z farmaceutické, biotechnologické či zemědělské oblasti. Odbornost CIISB pokrývá širokou škálu témat buněčné a molekulárně strukturní biologie a zajišťuje potřebnou podporu pro interní i externí uživatele ve všech fázích realizace projektu.

Infrastruktura CIISB je tvořena deseti sdílenými laboratořemi mezinárodního významu. Poskytuje unikátní vybavení, expertízu a přístup k vůbec nejmodernější instrumentaci pro integrativní strukturní biologii, včetně přípravy a biofyzikální charakterizace vzorků, vyhodnocení naměřených dat, stanovení prostorové struktury biomakromolekul a biomolekulárních komplexů a mapování časové proměnnosti jejich tří-dimenzionálního uspořádání.

Unikátnost CIISB spočívá v koncentraci nejmodernější instrumentace a vědecké expertízy, která umožňuje nejen akvizici a interpretaci dat z přístrojů pokrývajících více než dvacet klíčových technologií, ale rovněž vývoj metod, šíření znalostí v oboru a úzkou spolupráci jak s centry základního výzkumu akademické sféry, tak i výzkumnými laboratořemi aplikačního sektoru.

CIISB1

Součást elitní evropské infrastruktury

CIISB je už od roku 2011 součástí elitní evropské výzkumné infrastruktury Instruct. V roce 2016 byl CIISB přidělen na základě mezinárodní evaluace a jednomyslného rozhodnutí Rady této infrastruktury statut výzkumného centra Instruct. Toto rozhodnutí potvrdilo, že CIISB je svými parametry a vybavením srovnatelná s obdobnými centry ve Francii, Itálii, Velké Británii a Německu. Česká republika se tak začlenila mezi nejvýznamnější evropská centra výzkumu v oblasti strukturní biologie.

Díky tomu získala CIISB přímý přístup k uživatelům z akademické i průmyslové sféry evropského výzkumného prostoru, kterým tak může nabízet svoje servisní a expertní služby pod hlavičkou evropské výzkumné infrastruktury. Tato výzkumná infrastruktura působí od roku 2017 jako European Research Infrastructure Consortium Instruct-ERIC.

Statut výzkumného centra Instruct-ERIC umožňuje CIISB široké zapojení do všech činností INSTRUCTu, které kromě přístupu k unikátní instrumentaci zahrnují i řadu dalších aktivit, jako jsou organizace vzdělávacích kurzů, stáže pro studenty a vědecké pracovníky nebo příprava a koordinace evropských projektů v oblasti strukturní biologie.

CIISB2

Pomoc při pandemii

Věda sehrála a stále sehrává velmi důležitou roli také při řešení pandemie onemocnění Covid-19. Čas je v boji s epidemií nového koronaviru SARS-CoV-2 jedním z nejdůležitějších faktorů. CIISB spolu s dalšími infrastrukturami proto nabídla bezplatně a přednostně své přístrojové vybavení a odborníky pro výzkum vakcíny či léku. „Aktuální pandemie ukazuje strategickou společenskou důležitost biologických věd a my jsme připraveni mimo jiné tím, že máme laboratoře na nejlepší mezinárodní úrovni,“ uvedl ředitel institutu CEITEC MU Jiří Nantl.

 

Více se o infrastruktuře CIISB dozvíte na jejím webu.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)


Příspěvek vznikl ve spolupráci s projektem Nástroje strategického řízení výzkumných infrastruktur (INFRAM), který společně řeší Technologické centrum AV ČR a TERTIARY EDUCATION & RESEARCH INSTITUTE. Projekt je podpořen Technologickou agenturou ČR.