facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jak získávat vodík jako zdroj levné energie?

30. 1. 2017
Jak získávat vodík jako zdroj levné energie?

V Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci právě startuje nový projekt podpořený z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání více než 130 miliony korun. Jeho cílem je vyvinout nové materiály, s jejichž pomocí bude možné rozkladem vody získávat vodík jako zdroj levné a zelené energie.

Vodík je považován za energetický zdroj budoucnosti šetrný k životnímu prostředí. Vědci zapojení do projektu Pokročilé hybridní nanostruktury pro aplikaci v obnovitelných zdrojích energie budou v příštích sedmi letech vyvíjet nové hybridní nanomateriály na bázi oxidů kovů, jež budou schopny s využitím slunečního záření vodu na kyslík a vodík rozkládat.

Vývojem těchto nanomateriálů se v Olomouci zabývá nový tým vedený světově respektovaným vědcem v oblasti materiálové chemie, fotoelektrochemie a obnovitelné energie Patrikem Schmukim. Zhruba patnáctičlenný tým se stane součástí mezinárodní výzkumné sítě, která propojí elitní týmy nanomateriálového výzkumu z celého světa. Na řešení projektu budou spolupracovat například výzkumníci z USA, Dánska, Švýcarska, Francie nebo Jižní Koreje.

Propojením současné a nové infrastruktury v RCPTM vznikne jedna z nejlépe vybavených laboratoří pro materiálový a elektrochemický výzkum v celoevropském měřítku.

 

Zdroj: Tisková zpráva UPOL