facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Kdo jsou letošní laureáti cen Univerzity Karlovy?

25. 6. 2021
Kdo jsou letošní laureáti cen Univerzity Karlovy?

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima ocenil nejlepší absolventy každoročně udělovanou Cenou rektora. Zároveň udělil Mimořádnou cenu, Bolzanovu cenu podporující vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů UK, Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin a Cenu Miroslava Petruska za prezentaci. Nejlepší vědci pak obdrželi výzkumnou podporu Donatio Universitatis Carolinae.

VS1 2807

"Blahopřeji všem oceněným studentům, pedagogům a vědeckovýzkumným pracovníkům naší Alma Mater. Velmi mě těší úspěchy, kterých dosáhli a přeji jim mnoho dalších úspěchů v jejich další práci a osobním rozvoji“, uvedl rektor UK Tomáš Zima.

Cena rektora 

Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy je udělována vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu, kteří dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Cenu Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů získal letos Marek Doležal z 1. lékařské fakulty a Lucie Škardová ze 3. lékařské fakulty. Cenu Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů si letos odnesla Marie - Anna Hamanová z Filozofické fakulty a Tomáš Boukal z Fakulty sociálních věd. Cenou Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů je oceněn Lukáš Janošík z Přírodovědecké fakulty a Marian Poljak z Matematicko-fyzikální fakulty.

Cena Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů pak získal Pavel Eder, z Evangelické teologické fakulty a Cena Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia putuje k Daniele Roreitnerové z Přírodovědecké fakulty a Lydii Cehákové z Matematicko-fyzikální fakulty.

Mimořádná cena rektora

Předány byly také Mimořádné ceny rektora, které se udělují studentům za čin vykonaný během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost, za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu, za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodních soutěžích. Oceněnými jsou letos Barbora Deutschová z Evangelické teologické fakulty, Dávid Kulišiak z 1. lékařské fakulty, Ondřej Blecha z 2. lékařské fakulty a Metoděj Renza a Tomáš Sychra z 3. lékařské fakulty

Bolzanova cena

Smyslem této ceny je již více než dvacet let podporovat vědeckou výchovu a odbornou připravenost studentů. Uděluje se ve třech kategoriích – společenskovědní, přírodovědné a biomedicínské.

V přírodovědné kategorii cenu získala Johana Rotterová z Přírodovědecké fakulty za „Anaerobic ciliates as a model group for studying the biodiversity and symbioses in anoxic environments“. V biomedicínské kategorii je oceněna Anna Přistoupilová z 1. Lékařské fakulty za „Využití nových metod analýzy genomu ve studiu molekulární podstaty vzácných geneticky podmíněných onemocnění“ a v kategorii společenskovědní včetně teologických oborů je oceněn Martin Odler z Filozofické fakulty za „The Social Context of Copper in Ancient Egypt down to the end of Middle Kingdom“.

Cena Miloslava Petruska za významnou prezentaci UK v uplynulém roce

Cenu získali zástupci Charles University Innovations Prague s.r.o., konkrétně ředitel Otomar Sláma, patentový zástupce Matěj Machů a projektová manažerka Daniela Králíková.

Cenu obdrželi za aktivity při vzniku všech čtyř spin-off společností v minulém roce. První z nich, Charles Games s.r.o., vznikla z mezioborové spolupráce Filozofické fakulty UK a Matematicko-fyzikální fakulty UK spolu s historiky Akademie věd ČR, druhá LAM-X a.s. z Přírodovědecké fakulty UK a třetí GeneSpector s.r.o. z 1. lékařské fakulty UK a poslední FlexiCare s.r.o. ze společného projektu 1. lékařské fakulty UK a Českého vysokého učení technického v Praze. GeneSpector a LAM-X na sobě nyní nezávisle pomáhají při zvládání pandemické situace COVID-19.

VS1 2428

Cenu převzali rovněž zástupci projektu NEZAPOMENEME, konkrétně tým autorů z katedry výtvarné výchovy PedF UK: Marie Fulková, Magdalena Novotná, Helena Blašková, Jan Pfeiffer, Pavla Gajdošíková a z katedry dějin a didaktiky dějepisu PedF: Magdalena Pokorná, Petr Koura, Eva Hocká, Jaroslav Pinkas a také místostarosta města Chomutova Milan Märc. Oceněni byli za celoroční projekt s kreativní, uměleckou a vzdělávací složkou, s celospolečenským dopadem a se silným etickým přesahem na téma 2. světová války a holokaustu/šoa. Projekt byl zakončen výtvarnou přehlídkou a sympoziem. Přehlídka výtvarných prací bude nadále digitálně zpřístupněna.

Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin obdržel tým klinických vědců vedených Pavlem Osmančíkem, ze 3. Lékařské fakulty za Národní multicentrickou prospektivní randomizovanou studii prevence cévní mozkové příhody pomocí implantace okludem ouška levé síně (studie „PRAGUE-17“), Marie Rakušanová z Filozofické fakulty za editorství a hlavní autorství monografie Bohumil Kubišta a Evropa. Dále pak vědecký tým vedený Miroslavem Bártou z Filozofické fakulty za monografii Sluneční králové a v neposlední řadě Adéla Čmoková a kol. z Přírodovědecké fakulty: Resolving the taxonomy of emerging zoonotic pathogens in the Trichophynton benhamiae complex.

Výzkumná podpora Donatio

Cílem výzkumné podpory Donatio je  podpora významných vědeckých osobností, které mimořádně přispívají k odborné prestiži Univerzity Karlovy. V letošním - již pátém - ročníku podporu obdrží jedna laureátka a čtyři laureráti, jimž bude ocenění slavnostně předáno, jakmile to umožní situace. Kdo letos podporu získal, jste si mohli přečíst v tomto článku.

 

Zdroj: Univerzita Karlova

Foto: Vladimír Šigut, UK

redakčně upraveno