facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Letní škola v Telči: výzkumné projekty, duševní vlastnictví a transfer technologií

26. 8. 2019
Letní škola v Telči: výzkumné projekty, duševní vlastnictví a transfer technologií

Minulý týden v Telči proběhl další ročník letní školy organizovaný společností alevia, partnerem portálu. Tentokrát byla určena manažerům výzkumných organizací a zástupcům center transferu technologií. Diskutovala se témata spojená s ochranou duševního vlastnictví, oceňováním a transferem, ale i aktuální směřování vědní politiky či nadměrná byrokracie ve vědě.

DSCN6489

Třídenní letní školy se zúčastnili zástupci veřejných vysokých škol, ústavů Akademie věd a dalších výzkumných organizací z řad projektových manažerů a pracovníků center transferu technologií.

Problematikou ochrany práv duševního vlastnictví účastníky v úterý provedli patentový zástupce Karel Čada a advokáti Karel Zuska a Matej Kliman, účetní aspekty problematiky objasnil Jan Stejskal. Diskutovaly se vhodné způsoby ochrany nehmotných statků vzniklých řešením výzkumných projektů, otázka načasování i možnosti komercializace, včetně založení spin-off společností.

Získané dovednosti a řešení konkrétních problémů si účastníci ověřili v rámci celodenní simulační hry, kterou provázeli Aleš Vlk a Tomáš Mozga. Vyzkoušeli si identifikaci potenciálních výstupů vhodných k transferu, jejich ocenění a volbu vhodného způsobu ochrany.

Celou letní školu zakončila čtvrteční diskuse o aktuálních otázkách domácí i zahraniční vědní politiky. Zúčastnili se jí Otakar Fojt, britský vědecký atašé pro země střední a východní Evropy, Rut Bízková, konzultantka a poradkyně premiéra v oblasti výzkumu a vývoje, a Martin Bunček, ředitel Kanceláře Technologické agentury ČR.

Otakar Fojt mimo jiné účastníky upozornil na prozatím nepříliš využívanou možnost získávání finančních prostředků na výzkum a vývoj z ostatních zemí Evropské unie. Rut Bízková zase vyzvala k zasílání námětů na odstraňování byrokratických překážek, kterými by se měla zabývat speciální komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace pod vedením jejího místopředsedy Pavla Barana. Martin Bunček kromě jiného upozornil na zveřejnění nové studie o využití výstupů výzkumu a vývoje.

 

Zdroj: alevia