facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Masarykova univerzita buduje dvě nová centra excelentní vědy

8. 10. 2017
Masarykova univerzita buduje dvě nová centra excelentní vědy

Masarykova univerzita se spolu s významnými zahraničními partnery podílí na dvou projektech, které mají za cíl připravit vybudování center excelentní vědy pro studium rostlin a životního prostředí.

Dvě špičková centra v oblasti rostlinného výzkumu - CEITEC Masarykovy univerzity a belgický institut VIB plánují vytvořit centrum systematické biologie rostlin a přispět tak například k hledání možností adaptace rostlin na měnící se podmínky životního prostředí. Spolupráce mezi instituty bude probíhat nejen formou výměny myšlenek a znalostí a kooperací na výzkumných otázkách, ale i sdílením přístrojového vybavení a výměnnými pobyty vědeckých pracovníků, doktorských studentů i pracovníků.

„Společným cílem CEITECu a VIB je spojení sil v oblasti syntetické biologie, což je nová a rychle se rozvíjející vědní oblast, využívající nejnovějších poznatků v biologii k utváření nových vlastností živých organismů s využitím v medicíně a biotechnologiích,“ vysvětluje Jiří Nantl, ředitel CEITEC MU. „Důležitým aspektem spolupráce CEITECu s VIB je také využití velice úspěšného modelu Vlámského institutu a jejich zkušeností s vytvářením podmínek pro účinný přenos znalostí ze základního výzkumu v oblasti biologie rostlin do konkrétních aplikací,“ dodává Nantl.

Konkrétním výstupem spolupráce by měly být rostliny, které jsou schopny se adaptovat na výrazně sušší životní podmínky, přežijí i při polovičních srážkách nebo naopak dokážou přezimovat v současných podmínkách, kdy je výrazně méně sněhu, ale teploty pod nulou někdy dosahují extrémů.

Druhý projekt vede Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (Recetox MU), které chce vybudovat spolu s University College London, švýcarskou ETH, konsorciem sdružujícím evropské biobanky BBMRI a s Mezinárodním centrem klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně výzkumnou platformu pro hledání faktorů v životním prostředí, které ovlivňují zdraví a stárnutí člověka.

„Cílem projektu Cetocoen Excellence je vytvořit dlouhodobě udržitelnou mezinárodní platformu podporující výzkum, jehož smyslem je odhalit různé faktory ovlivňující zdraví člověka a jeho stárnutí, a zároveň snížit zátěž spojenou s rozvojem chronických onemocnění a s tím spojených výdajů,“ uvedla Jana Klánová, hlavní řešitelka projektu a ředitelka Recetoxu.

Oba projekty podpořila dotace z evropského programu Horizont 2020, který ve výzvě Teaming podporuje rozšíření stávajících nebo vybudování nových center excelentní vědy.

 

Zdroj: Masarykova univerzita