facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Místopředsedou ČKR pro tvůrčí činnost a výzkum se stal Václav Snášel

18. 2. 2022
Místopředsedou ČKR pro tvůrčí činnost a výzkum se stal Václav Snášel

Ve čtvrtek 17. února proběhlo v Brně 164. zasedání Pléna České konference rektorů (ČKR). V rámci něj mimo jiné proběhla volba nového místopředsedy ČKR pro tvůrčí činnost a výzkum. Tím se stal rektor VŠB-TUO Václav Snášel, který tak vystřídá Jiřího Málka z Univerzity Pardubice.

Václav Snášel

Rektor VŠB-TUO Václav Snášel zvítězil ve druhém kole volby nad novou rektorkou Univerzity Karlovy, Milenou Králíčkovu. O pozici místopředsedy pro tvůrčí činnost a výzkum se v prvním kole volby ucházel také Vojtěch Petráček, rektor ČVUT v Praze, a Michal Klíma, rektor Metropolitní univerzity Praha.

Václav Snášel je rektorem VŠB-TUO od roku 2017. Předtím působil sedm let v pozici děkana tamní Fakulty elektrotechniky a informatiky. Odborně se zabývá matematikou a informatikou. Do funkce místopředsedy ČKR Snášel nastoupí 1. března tohoto roku, mandát mu potrvá až do 31. července 2023.

Předsednictvo ČKR tvoří předseda a pět místopředsedů, kteří mají na starost různé oblasti. V současnosti ČKR předsedá rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš. Místopředsedou pro oblast vzdělávání je aktuálně Vladimír Sedlařík z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, pro ekonomické a sociální záležitosti je místopředsedou Pavel Tuleja ze Slezské univerzity v Opavě. Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Jindřich Vybíral pak má na starost vnější záležitosti, o legislativní a organizační záležitosti se stará rektorka Vysoké školy zdravotnické Jitka Němečková.

Česká konference rektorů je sdružení rektorů téměř všech veřejných (25), všech státních (2) a některých soukromých (18) vysokých škol v České republice. Jejím posláním je zabývat se zásadními otázkami vysokých škol, zaujímat k nim stanoviska a uplatňovat je v zákonodárných a výkonných institucích a úřadech. ČKR navazuje a udržuje styky s Konferencemi rektorů jiných zemí a s příslušnými mezinárodními institucemi, zejména s Evropskou univerzitní asociací (EUA). Založena byla v roce 1993 a sídlí v Brně.

 

Usnesení z celého zasedání ČKR najdete zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Foto: VŠB-TUO

Zdroj: ČKR