facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Může mezinárodní projekt úspěšně nastartovat řízení změn v konzervativním akademickém prostředí?

21. 11. 2021
Může mezinárodní projekt úspěšně nastartovat řízení změn v konzervativním akademickém prostředí?

Může mezinárodní projekt pomoci nastartovat nutné změny? Jak se k řízení změn postavilo vědecké centrum CEITEC? Jaké kroky bylo třeba učinit, aby změna byla trvale realizovatelná i v konzervativním vědecko-výzkumném prostředí? Na tyto otázky odpovídá následující článek.

51001

Řízení změn (v angličtině známé jako Change Management) je pro mnoho organizací velmi důležitým tématem, zejména pokud usilují o pokrok a excelenci. Řízení změn je definováno jako aplikace znalostí, dovedností, schopností, procesů, nástrojů a technik na převedení jednotlivce nebo skupiny ze současného stavu do stavu budoucího za účelem dosažení očekávaných přínosů a cílů organizace. Zatímco řízení změn v korporátním světě je zcela běžné, je mu věnováno mnoho vynikajících manažerských knih a globálně se používá celá škála osvědčených metod, v konzervativním akademickém světě je řízení změn stále velmi obtížně realizovatelné

Prvním předpokladem institucionální změny je silné odhodlání vedení následované realistickým plánem se SMART cíli (SMART je analytická technika pro navrhování cílů v projektovém řízení – SPECIFIC, MEASURABLE, ACHIEVABLE, REALISTIC, TIME-BOUND)neustálým sledováním pokroku. V roce 2017, když se začal realizovat mezinárodní projekt ORION, zaměřený na Open Science, začal CEITEC, jakožto jeden z členů konsorcia, s revizí svých institucionálních pravidel v oblasti Open Science. Vzhledem k tomu, že v té době byla otevřená věda na většině českých institucích ještě takzvaně v plenkách, neexistovala žádná formální pravidla, o která by se mohli vědci a vědkyně opřít.

Od počátku bylo jasné, že pro zdařilou implementaci této změny je zásadní integrovat tuto tehdy novou agendu Open Science hned do několika oddělení a dát jasně najevo její klíčovou prioritu. Agendu otevřené vědy chce CEITEC prosazovat trvale a neomezuje se jen na dobu trvání projektu. CEITEC tedy vydal nové opatření ředitele o pravidlech výzkumných dat a jmenoval osobu, která se bude problematice správy výzkumných dat dlouhodobě věnovat. Dalším důležitým úkolem bylo zajistit relevantní školení nejen pro nového manažera výzkumných dat, ale také pro vědce všech kariérních úrovní. Byl vyvinut nový e-learningový kurz o otevřené vědě, který je dostupný nejen vědcům, ale i studentům Masarykovy univerzity (MU) a široké veřejnosti. Kurz byl přizpůsoben tak, aby odrážel národní specifika, a byl tak atraktivnější a relevantnější pro místní cílovou skupinu.

CEITEC MU je samostatný vysokoškolský ústav, který je součástí univerzity. Bylo tedy jasné, že změna se bude muset přenést i na úroveň univerzity. CEITEC je součástí pracovní skupiny, která měla za úkol vypracovat novou strategii otevřené vědy, která by jednotně vedla celou MU. Některé kroky se již zavádí do praxe a vědci a vědkyně napříč celou univerzitou dostávají potřebnou podporu v oblastech otevřeného přístupu a správy výzkumných dat. V současnosti existuje dedikovaný personál, který se věnuje problematice otevřené vědy i na univerzitní úrovni. Zaměstnanci univerzity, včetně vědeckých pracovníků a studentů, jsou pravidelně proškolováni. Vedoucí pracovního balíčku Analýza a Benchmarking projektu ORION, Pavla Foltynová z institutu CEITEC, se stala koordinátorkou přírodovědných, technických a medicínských výzkumných oborů na celouniverzitní úrovni a přispívá svými odbornými znalostmi získanými během projektu k otevřenější vědě nejen na institutu CEITEC, ale i MU.

Strategická komunikace tématu Open Science je důležitá pro inspirování vědců a vědkyň k přijetí otevřené vědy, ale také pro získávání zpětné vazby, pochopení očekávání a potřeby vědců a k předávání informací. Právě proto hrála na CEITEC komunikace důležitou roli při řízení změn směrem k otevřené vědě. Institut začal s osvětovými kampaněmi formou dialogů s vědci, které byly součástí workshopů pro tuto cílovou skupinu. Na workshopech se formou brainstormingu komunikovaly výhody a nevýhody Open Science s cílem probudit zájem o otevřenou vědu u zainteresovaných stran, jako jsou doktorandi, postdoktorandi, ale i vedoucí výzkumných skupin. CEITEC věnuje otevřené vědě samostatnou kapitolu v každém vydání měsíčního interního elektronického zpravodaje a na hlavní webové stránce CEITEC má Open Science svůj speciální mikroweb, aby bylo na první pohled jasné, že otevřená věda je důležitým tématem institucionální agendy. Open Science a sdílení znalostí patří od letošního roku i mezi šest základních hodnot ústavu, které byly definovány v nové institucionální strategii CEITEC MU.

Úsilí CEITEC však nekončí na institucionální či univerzitní úrovni. CEITEC je aktivním členem národní iniciativy otevřeného přístupu a koordinoval celorepublikový průzkum o otevřeném přístupu. Již zmíněná manažerka vědy a výzkumu Pavla Foltynová z institutu CEITEC byla zvolena členkou jedné z pracovních skupin mezinárodní organizace EOSC (Task Force Research Careers, Recognition, and Credit), což jí umožňuje ovlivňovat politiku otevřené vědy i na evropské úrovni. Nepodceňuje se ani pravidelný monitoring aktivit otevřené vědy. Oddělení podpory vědy a inovací připravuje pro vedení CEITEC výroční zprávu, která poskytuje detailní přehled o aktuálním stavu otevřené vědy nejen na CEITEC a v České republice, ale také vyhodnocuje situaci v porovnání s mezinárodním srovnávacím ukazatelem. Mezinárodní Projekt ORION se svými dobře definovanými cíli a proaktivními odborníky a zastánci otevřené vědy jasně pomohl ústavu CEITEC podpořit potřebnou institucionální změnu směrem k otevřenější vědě!

Výstupy projektu ORION, včetně školení pro vědce i lektory otevřené vědy, podcastů, reportů, počítačových her a sdílení dobré praxe, jsou volně dostupné všem subjektům se zájmem o Open Science.

 

Autorka: Ester Jarour

Zdroj: CEITEC