facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Německý prezident navštívil výzkumné centrum RICAIP

28. 8. 2021
Německý prezident navštívil výzkumné centrum RICAIP

V rámci státní návštěvy České republiky navštívil v pátek ráno německý spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier spolu se svojí manželkou mezinárodní výzkumné centrum RICAIP na pražském Českém vysokém učení technickém. Centrum je výsledkem dlouhodobé česko-německé vědecké spolupráce v oblasti Průmyslu 4.0.

FOTO ČVUT NĚM PREZIDENT 1

Německý prezident se v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze setkal s představiteli akademické a průmyslové sféry, kteří se podílejí na výzkumu a vývoji moderních technologií pro průmysl. Seznámil se s nejnovějšími experimenty zaměřenými na robotiku a umělou inteligenci.

Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu – RICAIP – propojuje průmyslové testbedy v České republice, konkrétně v CIIRC ČVUT a CEITEC VUT v Brně, s testbedem německých výzkumných institucí DFKI a ZeMA v Saarbrückenu. Experimentální pracoviště Testbed pro Průmysl 4.0 na CIIRC ČVUT je díky tomu v posledním roce a půl vybavováno z evropských a národních fondů nejnovějšími technologiemi pro chytré továrny.

„Možnost přivítat pana prezidenta na půdě ČVUT je pro nás velkou poctou i potvrzením významu našich pracovišť pro rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti Průmyslu 4.0,“ vyjádřil Vojtěch Petráček, rektor ČVUT v Praze.

„Návštěva německého prezidenta v této době je pro nás symbolická. Před pěti lety, téměř na den přesně, jsme za přítomnosti německé kancléřky Angely Merkelové podepisovali s prof. Wolfgangem Wahlsterem, tehdejším ředitelem DFKI, dohodu o vědecké spolupráci,“ upozornil Vladimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT. „Jsem rád, že po pěti letech usilovné práce můžeme na stejném místě prezentovat konkrétní výsledky našeho společného centra RICAIP, které překračují hranice našich obou států a dokládají silnou spolupráci v Průmyslu 4.0 na skutečně mezinárodní úrovni.“

FOTO ČVUT NĚM PREZIDENT 2

Prezident zhlédl v testbedu celkem šest robotických experimentů, z toho některé byly připravované ve spolupráci s průmyslovými firmami. Přivítali jej mimo jiné i Radimír Vrba za CEITEC VUT a Michael Valášek za Fakultu strojní ČVUT, která se podílí na budování testbedu a spolupracuje na propojení výuky s průmyslovými aplikacemi.

„Do společných projektů se zapojují jak velké nadnárodní společnosti, tak i české start-upy“, upřesnil  Ondřej Velek, ředitel CIIRC ČVUT. „Spolu s firmami vyvíjíme inovativní řešení, která mohou pomoci transformaci českého průmyslu směrem k výrobě s vyšší přidanou hodnotou, zejména v malých a středních podnicích.“

Setkání s prezidentem se proto zúčastnili partneři Národního centra Průmyslu 4.0, konkrétně Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens ČR, Michael Oeljeklaus, člen představenstva Škoda Auto, a José Perdomo Lorenzo, generální ředitel T‑Mobile Czech Republic a Slovak Telekom.

„Ukázky, které jsme pro návštěvu pana prezidenta připravili, pokrývají širokou škálu výzkumu našich týmů na CIIRC ČVUT a RICAIP,” přiblížil Tilman Becker, ředitel RICAIP. „S týmem DFKI jsme například na dálku propojili operátora v Praze s roboty v testbedu v Saarbrückenu, abychom ověřili proveditelnost principů distribuované výroby a také vzdálenou spolupráci člověka a robota.“

Při příležitosti návštěvy Franka-Waltera Steinmeiera také svou spolupráci s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky významně rozšířila společnost T-Mobile. Mateřská skupina Deutsche Telekom vybrala CIIRC ČVUT jako svoje partnerské centrum pro aplikovaný výzkum Průmyslu 4.0.

„Jsem velice rád, že můžeme po boku silného partnera na akademickém poli, jakým bezesporu CIIRC ČVUT je, budovat špičkové vědecké pracoviště, které díky nejnovějším technologiím pomůže rozvíjet mladé talenty a testovat nová řešení. Start-upům a malým a středním firmám tak chceme v rámci Testbedu pro Průmysl 4.0 nabízet k využití znalosti a kompetence našeho týmu na slovo vzatých odborníků, které jim pomohou akcelerovat jejich digitalizaci, výzkum a vývoj,“ říká José Perdomo Lorenzo, a dodává: „Podpora transformace České republiky na Průmysl 4.0 je jednou z klíčových priorit společnost T-Mobile, kterou díky naší spolupráci naplňujeme.“

 

Zdroj: ČVUT v Praze