facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nové konsorcium spojí všechny fáze biomedicínského výzkumu

24. 6. 2020
Nové konsorcium spojí všechny fáze biomedicínského výzkumu

Tři prestižní české instituce, Institut klinické a experimentální medicíny, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR a Fyziologický ústav AV ČR, spojily síly a založily nové vědecké konsorcium s názvem MediAim. Jeho hlavním cílem je pochopit podstatu civilizačních onemocnění a zlepšit jejich léčbu.

mediaim1

Snížení tělesné hmotnosti, zmírnění projevů cukrovky i výrazné zpomalení neurodegenerativních procesů – na to vše se v rámci nově založeného konsorcia MediAim plánují zaměřit vědci ze tří pražských institucí. Dne 23. 6. 2020 proto zástupci Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, Fyziologického ústavu AV ČR a Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) podepsali zakládající listinu nového konsorcia. Jeho cílem je integrace komplementární infrastruktury základního, preklinického a klinického výzkumu, která aplikuje nové poznatky o příčinách a mechanismech vzniku onemocnění při prevenci a léčbě i ve vývoji nových farmak a léčebných postupů. MediAim má už první úspěchy. Ve fázi preklinických studií se nyní testuje potenciál lipidizovaných peptidů, které zatím ukazují léčebné účinky na diabetes 2. stupně.

Organická spolupráce tří pracovišť

„Institut klinické a experimentální medicíny je jediné klinické centrum v České republice kombinující plné spektrum léčby diabetu, onemocnění srdce, ledvin a trávícího systému či různých druhů zánětlivých onemocnění. Ve všech těchto oblastech probíhá intenzivní klinický, experimentální a translační výzkum. Proto je IKEM v rámci vzniklého konsorcia místo, kde se propojí věda s praxí, resp. reálnými potřebami českých pacientů," vysvětluje roli svého pracoviště Michal Stiborek, ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny.

„Fyziologický ústav má k dispozici modely onemocnění na laboratorních myších a potkanech, speciální metody a znalosti. Jsme tedy ideálním partnerem pro charakterizaci účinků nových potenciálních léčiv. Pro spolupráci s IKEM je důležitá možnost ověřovat nové léčebné postupy na zvířecích modelech a v poslední době také námi rozvíjené metody pro komplexní analýzu tkání a biologických tekutin. To rozšiřuje poznatky získávané v nákladných klinických studiích na pacientech,“ popisuje Jan Kopecký, ředitel Fyziologického ústavu AV ČR.

„ÚOCHB do spolupráce vstupuje s nabídkou součinnosti při výzkumu příčin nemocí a návrhů nových možností léčby. Naše silné stránky se velmi dobře potkávají s expertízou našich partnerů ze špičkových pracovišť v oborech fyziologie a klinického výzkumu. Ostatně už teď vidíme, jak plodná a úspěšná je naše dosavadní spolupráce,“ uzavírá Zdeněk Hostomský, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.

mediaim2

Nové postupy v léčbě civilizačních onemocnění

Společné projekty cílí nejen na obezitu a diabetes, ale také na kardiovaskulární onemocnění, kde týmy zkoumají problematiku srdečního selhávání. V rámci MediAim ale vědci chtějí také najít cestu, jak předcházet zánětům srdečního svalu, nebo také hledají možnosti náhrad pro kardiovaskulární chirurgii. U nemocí nervového systému se vědecké týmy plánují zaměřovat na výzkum mechanismů vzniku chorob, racionální design a preklinické testování nových potenciálních léčiv. Strategie výzkumníků se v současné době opírá zejména o vývoj a modifikaci látek zvaných neurosteroidy, které jsou svým původem tělu vlastní a mohou významně ovlivňovat funkci různých receptorů.

Spolupráci tří předních českých institucí si pochvaluje také předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová. Podle ní mohou dosáhnout větších úspěchů než každá sama za sebe. „Potenciál Akademie věd ČR není pouhým součtem potenciálů jednotlivých ústavů, pokud se jejich práce propojují, tak vznikají obrovské synergické efekty. V tomto případě platí, že jedna plus jedna je více než dvě,“ vysvětluje důležitost spolupráce mezi různými institucemi Eva Zažímalová.

Oproti jiným typům výzkumu je právě výzkum v biomedicíně relativně silně závislý na možnostech kvalitní mezioborové spolupráce – a od vývoje nových látek, přes jejich kvalitní preklinické testování až po testování nových léků v klinických studiích. Takové komplexní propojení a organizace, a tím nakonec i výsledky biomedicínského výzkumu ve srovnání se západem v České republice velmi zaostávají. Spojením komplementárních vědeckých institucí v konsorciu si MediAim klade za cíl tento nedostatek napravit.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: ÚOCHB AV ČR, AV ČR

Foto: Tomáš Belloň / ÚOCHB