facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nové pravidelné výzvy programu AKTION

17. 9. 2022
Nové pravidelné výzvy programu AKTION

Blíží se termíny pro podávání žádostí o projekt spolupráce a stipendium programu AKTION Česká republika – Rakousko na podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru pro rok 2023.

Program AKTION byl zřízen v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí. Slouží k podpoře vzájemného porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem a podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. O jeho administraci na české straně se stará Dům zahraniční spolupráce, příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Program AKTION Česká republika – Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, podporuje stipendijní výjezdy a projekty spolupráce ve vysokoškolském sektoru. Zapojit se mohou jednotlivci a veřejné vysoké školy.

Program AKTION pro rok 2023 bude realizován ve dvou oblastech:

Projekty a granty

Nová programová výzva je určena zaměstnancům veřejných vysokých škol. Podporovány budou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.).

Typy podporovaných projektů:

 • projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci, 
 • společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze,
 • společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy,
 • přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů,
 • výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů,  
 • finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů,  
 • letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy českého a německého jazyka, 
 • letní odborné školy z různých vědeckých disciplín,
 • akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce.

U všech podporovaných aktivit jsou přednostně podporováni mladí vědci (do 10 let od ukončení doktorského studia). 

Termíny pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace „Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru“ pro rok 2023 jsou:

 • od 30. 9. 2022 do 31. 10. 2022 na období realizace projektů od 1. 1. do 31. 12. 2023;
 • od 15. 3. 2023 do 15. 4. 2023 na období realizace projektů od 1. 7. do 31. 12. 2023;
 • od 15. 8. 2023 do 15. 9. 2023 na období realizace projektů od 15. 10. do 31. 12. 2023.

Aktualizované Pokyny pro sestavení návrhů projektů jsou k dispozici na webu AKTION.

Výjezdy a pobyty

Program nabízí stipendia na pobyty v Rakousku pro přípravu diplomové, disertační nebo habilitační práce, dále stipendia k účasti na letních kolegiích v ČB či v Poděbradech (jazykové kurzy němčiny) stipendia pro VŠ pedagogy pro absolvování výzkumného/přednáškového pobytu.

Pro svůj stipendijní pobyt si žadatelé vybírají z oprávněných rakouských institucí, kterými jsou státní univerzityodborné vysoké školypedagogické vysoké školy či akreditované soukromé univerzity.

Věková hranice k udělení stipendia není stanovena a stipendium nelze prodlužovat.

Žádost o stipendium se podává online přes www.scholarships.at.

Termíny pro podání žádosti o stipendium v jednotlivých kategoriích:

31. 10. 2022/15. 3. 2023 – pro realizaci stipendijního pobytu v následujícím semestru

30. 11. 2022/30. 4. 2023 – pro realizaci stipendijního pobytu tři měsíce od termínu pro podání žádosti

15. 3. 2023 – pro realizaci stipendijního pobytu šest měsíců od termínu pro podání žádosti

30. 4. 2023 – žádost se podává přímo u pořadatelských VŠ

 

Zdroj: Dům zahraniční spolupráce, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy