facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nově zvolený rektor Mendelovy univerzity čelí tlaku na odstoupení

27. 1. 2022
Nově zvolený rektor Mendelovy univerzity čelí tlaku na odstoupení

Vojtěch Adam, který by měl od 1. února tohoto roku nastoupit do čela brněnské Mendelovy univerzity, byl svou předchůdkyní Danuší Nerudovou vyzván k rezignaci. Expertní skupina, jejíž vznik bývalá rektorka iniciovala, totiž našla několik pochybení v odborných článcích, kde byl Vojtěch Adam spoluautorem. K věci se vyjádřila i Česká konference rektorů (ČKR).

IGO 7778

Mezinárodní komise pod vedením Pavla Tomančáka, ředitele konsorcia CEITEC, posuzovala vybrané vědecké publikace vedoucího výzkumné skupiny Vojtěcha Adama od listopadu 2021. Nyní dospěla k závěru, že v jeho výzkumné skupině nebyla dodržována etika vědecké práce. Komise se zaměřila výhradně na vyhodnocení integrity výzkumných dat a možné porušení zásad správné vědecké praxe.

Z dvanácti hodnocených publikací se v šesti článcích publikovaných týmem pod vedením Vojtěcha Adama potvrdilo pochybení, a tak komise doporučila jejich stažení z časopisů, ve kterých byly publikovány. U dalších třech článků komise doporučila, aby jejich stažení bylo zváženo. Vedení CEITEC VUT zároveň rozhodlo, že stylem vědecké práce skupiny se bude zabývat kontrolní audit.

Předseda Učené společnosti ČR, Pavel Jungwirth, který působí na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, na základě závěrů komise vyzval Vojtěcha Adama v otevřeném dopise z 25. ledna k rezignaci. „Obracím se na Vás s naléhavou výzvou, abyste s okamžitou platností rezignoval na své zvolení rektorem Mendelovy univerzity v Brně, ještě než byste byl zítra jmenován do funkce. Dnes byly zveřejněny závěry komise, která se zabývala Vašimi prohřešky proti integritě vědecké práce. Tato komise jednoznačně konstatuje, že přinejmenším v šesti publikacích, u kterých jste korespondujícím autorem, došlo k tak významným prohřeškům proti dobré vědecké praxi, od hrubého zanedbání kontroly kvality dat až po jasné známky manipulace s daty, že nezbývá než články retrahovat,“ píše ve svém dopise, jehož plné znění najdete v příloze.

Vojtěch Adam na závěry komise reagoval omluvou. Zároveň také v souvislosti se svým nástupem do funkce rektora Mendlovy univerzity k 1. 2. 2022 rezignoval na post vedoucího výzkumné skupiny na CEITEC VUT.

Report vyšetřovací komise naleznete zde.

Své znepokojení nad závěry komise ve svém oficiálním stanovisku uvedla také Česká konference rektorů. V něm se ČKR distancuje od jakéhokoli porušování etických zásad na půdě českých vysokých škol. Dále předsednictvo ČKR očekává od Adama jasné vysvětlení.

Zároveň ČKR vyjádřila politování nad tímto případem, protože podle ní vrhá špatné světlo jak na úroveň vědecké a výzkumné práce v Česku, tak zároveň ohrožuje reputaci české vědy. Česká konference rektorů se také rozhodla svá jednání přesunout z Mendelovy univerzity na Masarykovu univerzitu. Danuše Nerudová zároveň v souvislosti s kauzou vyjádřila strach nad možným poškozením jména univerzity, které věnovala čtyři roky práce.

Celé vyjádření České konference rektorů si můžete přečíst zdeV reakci na vyjádření ČKR Nerudová požádala akademický senát, aby se v pondělí znovu sešel. Jednání bude veřejné.

K atuálnímu dění se pro redakci Vědavýzkum.cz Vojtěch Adam vyjádřil následovně: „Sám jsem ještě před zřízením komise všechny diskutované chyby se svými spolupracovníky prošel a jednotlivě osobně řešil přímo s redakcemi časopisů, kde byly práce publikovány. Je plně v kompetenci redakčních rad, jak s našimi návrhy naloží. Nastalá situace mě velmi mrzí, o to víc, že za mnou stojí řada mých kolegyň a kolegů. Moc si této podpory vážím. A hlavně mě to mrzí proto, že jsem se k celé kauze od začátku stavěl čelem, přičemž i přes přednesená pochybení nejsou signifikantně dotčeny závěry našich prací. Každopádně velmi mi záleží na Mendelově univerzitě v Brně, kterou bych nerad poškozoval. Nejsem člověk, který jde přes mrtvoly, a kdo mě zná, tak ví, že vědou žiji," vysvětluje Adam.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: CEITEC, ČKR a Učená společnost ČR


Přečtěte si také rozhovor, který Vojtěch Adam poskytl naší redakci.

 

Stáhnout přílohy: