facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

PLATO - hledání exoplanet s přímou českou účastí

22. 5. 2019
PLATO - hledání exoplanet s přímou českou účastí

Skupina výzkumu exoplanet Stelárního oddělení Astronomického ústavu AV ČR se stala oficiálním členem vesmírné mise PLATO. Ta se zaměří na hledání a výzkum extrasolárních planetárních systémů, zejména na kamenné planety kolem hvězd podobných Slunci. Sonda PLATO, která zpracuje první katalog potvrzených exoplanet a jejich vlastností, má být vypuštěna v roce 2026.

PLATO ExoPlanets 768x434

Mise PLATO bude pod hlavičkou Evropské kosmické agentury startovat v roce 2026. Očekává se, že najde tisíce planet kolem jasných hvězd a několik desítek planet podobných naší Zemi. Český tým je tvořen výzkumnými pracovníky z Astronomického ústavu AV ČR pod vedením Petra Kabátha. Předpokládá se také zapojení českých podniků. Díky zapojení do mise PLATO se budou čeští vědci podílet na analýze získaných dat, česká skupina bude také součástí PLATO PCOT (PLATO Calibration and Operations Team) týmu, který se v přípravné fázi mise PLATO bude zabývat vývojem softwaru na zpracování dat a vyhodnocováním a monitorováním stavu instrumentu.

Česká strana bude odpovídat také za zajištění přepravy 26 kamer, kterými bude sonda PLATO vybavena. Za tímto účelem česká strana dodá 33 high-tech přepravních kontejnerů, které budou muset dostát vysokým nárokům na bezpečnou přepravu kamer (vysoké požadavky na čistotu, otřesuvzdornost atd.). Dodavatel přepravních kontejnerů bude vybrán v rámci tendru vypsaném ESA, který bude omezen pouze na české firmy.

Díky tomuto příspěvku do vědeckého přístrojového vybavení mise se český tým stane součástí vědeckého konsorcia mise a bude se tak moci podílet na její přípravě a následně bude mít exkluzivní přístup k získaným datům. Zároveň projekt umožní přímo ovlivnit dění v rámci mise PLATO, protože česká strana získá zástupce ve vědecké radě PLATO.

Exoplanety jsou aktuálně v hledáčku Vědeckého programu ESA. Na podzim 2019 bude vypuštěna mise CHEOPS, jejímž cílem bude první charakterizace známých exoplanet. Z mise CHEOPS bude těžit také mise PLATO, jíž má v roce 2028 následovat mise ARIEL zaměřená na výzkum atmosfér exoplanet.

Zapojení do mise PLATO je první přímou českou účastí na výzkumu exoplanet. Česká účast na misi bude podpořena částkou ve výši téměř 840 tis. EUR z příspěvku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do programu ESA PRODEX. Náklady na misi PLATO, které nezahrnují přístrojové vybavení a které jsou financovány z Vědeckého programu ESA, jsou odhadovány na více jak 680 mil. EUR.

V rámci Vědeckého programu ESA se aktuálně nabízí množství dalších příležitostí pro česká pracoviště i podniky.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Cesnet, Akademie věd ČR