facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Představili se kandidáti na post rektora Univerzity Karlovy

13. 10. 2017
Představili se kandidáti na post rektora Univerzity Karlovy

V říjnu 2017 proběhne na Univerzitě Karlově volba nového rektora. Tomáš Zima bude obhajovat svůj rektorský mandát, jeho vyzývatelem je Jan Černý. Oba kandidáti včera, 13. 10. 2017, představili svůj program akademické obci.

Na veřejném setkání se představil Tomáš Zima, současný rektor největší české univerzity a předseda České konference rektorů. Jeho konkurentem je Jan Černý, vedoucí laboratoře buněčné imunologie, bývalý proděkan Přírodovědecké fakulty a také velice oblíbený pedagog. Oba kandidáti se v diskuzi mimo jiné zabývali tématem hodnocení vědy, doktorandskými stipendii a institucionálním financováním vědních projektů Grantovou agenturou UK. Výrazným leitmotivem diskuze byla i interdisciplinarita výuky na univerzitě a především prostupnost fakult a možnost studovat napříč jednotlivými obory.

K obecnému tématu vědy Tomáš Zima uvedl, co podle něj věda je, a čím by především být měla: „Věda je krásná, obohacující a já osobně vědu vnímám jako poznávání člověka, jako poznávání společnosti a poznávání přírody. Podle mého biologicko-medicínského zázemí to mají sice být pouze exaktní pojmy, ale věda rovněž zahrnuje určité abstraktní pojmy a vztahy, a to zejména v oblasti společenských věd. Pohled na vědu je unikátní o to víc, že na Univerzitě Karlově existují různé obory, které se mohou navzájem obohacovat. (…) Aby věda byla jedna, to je ideální stav, ke kterému nedospějeme… Takže já jsem především pro harmonii mezi vědami a vnímám to jako poznání a studium poznání člověka, přírody a společnosti.“

Jan Černý si v navazující odpovědi dovolil být kritičtější k současnému stavu univerzity: „Za největší bohatství, ono rodinné stříbro univerzity, považuji přemýšlení o světě v jeho různorodosti podle oborů, fakult či podle historických trajektorií příslušných institucí. Je evidentní, že nejsme schopni napasovat například hodnocení vědy do jedné svěrací kazajky, do jedné scientometrické definice. Přesto musíme umět pracovat s nalézáním kvality, pojmenováváním kvality a rozvíjením kvality. Světová kvalita může být jak na fakultě teologické, pedagogické, přírodovědecké nebo lékařské, ale vždy je to jiný způsob nahlížení na to, co je to skutečně kvalitní,“ uvedl Černý.

„Přestože jsem z přírodovědecké oblasti, tak jsem dalek převádění kvality do nějakých čísel a zjednodušování tohoto druhu. Pokud tady pan rektor zmínil různorodost na Univerzitě Karlově, tak v současném stavu, kdy máme volnou konfederaci fakult, které jsou poměrně odděleny, tak si myslím, že spolu nekomunikují tak, jak by měly, aby došlo k jejich obohacování,“ doplnil Černý. Příležitostí k lepší komunikaci a další spolupráci disciplín podle něj může být například plánované Globcentrum na pražském Albertově. 

Na záznam celé rozsáhlé diskuze obou kandidátů se můžete podívat

. Volba rektora Univerzity Karlovy se uskuteční již 20. října, tedy v den parlamentních voleb.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)