facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Science centra neplánují v příštím roce vypínat exponáty

12. 12. 2022
Science centra neplánují v příštím roce vypínat exponáty

Síť vědeckých center, která po celé České republice popularizují a propagují vědu a poznání, neplánují v příštím roce větší zdražování vstupného ani vypínání energeticky náročných exponátů. Vedení vzdělávacích institucí reagují na vysokou inflaci a narůstající ceny energií zejména omezováním vnitřních nákladů, úspornými opatřeními, případně zkrácením otvírací doby.

Techmania

Techmania Science Center v Plzni v bývalém objektu plzeňské Škodovky

Snažíme se, abychom naše zvýšené výdaje co nejméně přenášeli na návštěvníky, vysvětluje ředitelka České asociace science center (ČASC) Ivana Češková. „Chceme i nadále zůstat místy otevřenými pro smysluplné trávení volného času a současně nabízet školám zajímavé zpestření jejich školních vzdělávacích plánů. Bohužel však mnohdy nemáme jinou možnost získat finanční zdroje na úhradu zvýšených nákladů na energie nutné k provozování, než je vstupné našich návštěvníků.“

V liberecké iQLANDII se zaměřili na výměnu technologií a zároveň mírně sníží teplotu v expozicích. Upravili i parkovací a vstupní systém, čímž ušetřili na personálu. Pečlivě hlídají i proces vytápění, větrání a svícení. Souborem těchto opatření jim klesnou provozní náklady a nemusí sahat k omezení otvírací doby ani zvýšení vstupného. „Ceny jsme upravili na počátku minulého roku. Pokud se nestane nic mimořádného, v roce 2023 zdražovat nebudeme,“ říká ředitel centra Pavel Coufal.

Podobně k problému přistupuje i brněnské centrum VIDA!, kde neplánují ani zdražování vstupného, ani vypínání energeticky náročnějších exponátů. Také sousedé z Hvězdárny a planetária Brno nechystají restrikce vůči návštěvníkům. „Nemáme v plánu žádná omezení. Naopak do konce ledna mámě snížené vstupné pro školy, a díky tomu máme všechny termíny pro ně vyprodané,“ říká vedoucí programového oddělení instituce Zuzana Kuljovská.

vida Brno

VIDA! –⁠ Science Centrum v Brně

Olomoucká Pevnost poznání Univerzity Palackého sice chystá dílčí zdražení některých položek v ceníku, ale nejvyužívanější rodinné vstupné zůstává i pro příští rok stejné. Podle ředitele Matěje Dostálka hledá management takové cesty k efektivními hospodaření, aby v centru fungovaly všechny exponáty v určené otvírací době.

Svět techniky Ostrava, který je umístěn v industriální budově, navýšil vstupné do Dětského světa o zhruba 15 procent. Zdražovat budou také vzdělávací programy pro školní skupiny. V rámci šetření nákladů se tam v listopadu zkrátila otevírací doba a v pondělky se pro veřejnost uzavřel Dětský svět i Velký svět techniky. Dle slov ředitelky Světa techniky Kateřiny Bonito o vypnutí nákladných exponátu zatím nebyla řeč a nepovažuje to za efektivní opatření s ohledem na spokojenost návštěvníků.

Techmania Science Center v Plzni se v průběhu roku 2022 zaměřila na hledání efektivních řešení a jejich realizaci, tak aby dosáhla významné úspory energetické spotřeby budov i umístěných exponátů. V souvislosti s nárůstem cen za energie tak aktuálně neplánuje žádná omezující opatření směrem k návštěvníkům, naopak jejím cílem pro rok 2023 je zlepšování kvality služeb i rozšiřování programové nabídky. 

„Současná energetická krize je pro nás výzvou. Pro další období jsme si v Techmanii vybrali téma udržitelnosti, kam úspora energií také spadá. Science centra mají jedinečnou výhodu, a to tu, že mohou pružně reagovat na aktuální vývoj. Vnímáme jako podstatné podívat se na téma „Udržitelnost“ z mnoha různých úhlů pohledu. Řeč není pouze o energiích. Aby společnost fungovala ve všech oblastech, musí být udržitelná. Energeticky, ekonomicky, ale i kulturně a sociálně. Proto v naší programové nabídce do budoucna najdete Chytrou dopravu, Chytrá města, Chytrou společnost.“ uvádí Miroslava Chumová, předsedkyně dozorčí rady ČASC a vedoucí Administrace Techmania Science Center.

Česká asociace science center je zájmové sdružení právnických osob, které chrání a podporuje zájmy svých členů – českých science center a planetárií. Vznikla a fungují jako místa popularizace vědy, techniky a moderních technologií. Vytvářejí podmínky pro smysluplné trávení volného času široké veřejnosti a pro realizaci široké škály aktivit neformálního a zájmového vzdělávání jednotlivců i školních skupin.

 

Zdroj:  Česká asociace science center