facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Staňte se ve volném čase vědcem

2. 3. 2021
Staňte se ve volném čase vědcem

Dan Bárta je majitel několika cen Anděl za zpěváka roku. Počkat, hudba na portálu Vědavýzum.cz? Bárta je vášnivý entomolog. Je to jeho největší koníček, je redaktor entomologických knih a doplnil si i vzdělání. Pokud vás věda také hodně zajímá a chcete se jí věnovat, nemusíte kvůli tomu znovu studovat. Přidejte se k nějakému projektu občanské vědy.

Stanete se tak spolupracovníkem profesionálních vědců, ale hlavně posunete vědění zase o trochu dál. Co vlastně občanská věda znamená a jak se zapojit?

alfred schrock shoE2y51uX0 unsplash

Občanská věda zapojuje široké okolí, tedy lidi, kteří jsou amatéři, do opravdového vědeckého výzkumu. Existují projekty, které taková spojení podporují. Vědce posunou kupředu ve sběru dat a dobrovolník zase může dělat svůj koníček s větším dopadem než s „pouhým“ pocitem zadostiučinění, kdy vše končí často v šuplíku.

Dobrovolník poskytne vědcům cenná data

Projekty občanské vědy nejsou nic nového, jen v České republice není povědomí o nich tak rozšířené. Popularizace vědy většinou probíhá jednostranně, pomocí přednášek nebo newsletterů. Společnost možná o dalších možnostech, jak se aktivně zapojit, zatím neví.

Přitom nepotřebujete žádné odborné vzdělání nebo složité speciální školení. Jediné, co je důležité, je, že se o vědu zajímáte a jste nadšení. Díky tomu se můžete spojit s akademickým výzkumem dle vašeho výběru a třeba i přispět k napásání nějaké publikace. S rozvojem technologií, a především chytrých telefonů s připojením na internet, je to velmi snadné. Stačí udělat fotku a načíst data do některé z mnoha aplikací.

Po světě existuje řada databází a aplikací, kde si můžete vybrat projekt podle vašeho zájmu. Velmi dobře propracovanou síť dobrovolných vědců mají například v Anglii nebo v USA. Za zmínku stojí Zooniverse, iSpot Nature nebo Citizenscience.gov.

Od pavouků v domě po boj s rakovinou

Ve světě je populární platforma iNaturalist, která pomáhá identifikovat zvířata a rostliny po celém světě. Iniciativa vznikla spoluprací Kalifornské akademie věd a společnosti National Geografic. Platforma je vlastně komunikací mezi mnoha dobrovolníky a vědci. Díky tomu je taxonomie velmi jednoduchá. Vše existuje i v překladu do řady jazyků, mezi kterými nechybí ani čeština. Jeden z projektů je třeba Never Home Alone, kde konečně můžete zjistit, že ten obrovský pavouk s dlouhýma nohama v rohu místnosti je třesavka velká.

Nechybí ani aplikace, kam můžete posílat údaje o počasí ve vašem regionu - European Weather Observer. Pomocí této aplikace můžete získat představu, jak se počasí okolo vás mění a kdy přijde déšť nebo extrémní projevy počasí. Vědci mohou pochopitelně vaše data využívat k tomu, aby se předpovědi stávaly přesnějšími.

Existují dokonce i lékařské aplikace, do kterých se zapojuje veřejnost. V Cancer Research UK vyvinuli způsob, jak bojovat s rakovinou. Například v projektu Cell Slider se dobrovolníci zapojují do analýzy vzorků tkáně pacientů s rakovinou. 

Networking v Evropě

Rozvoj takových programů v Česku je jedním z cílů Strategie AV21 a ústavy Akademie věd jsou v takových projektech zapojeny. Největší úsilí o vybudování nových spojení mezi vědci a veřejností pramení z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Ústavem geoniky AV ČR. Obě instituce jsou například členem akce COST s názvem The Citizen Science COST Action. Tato iniciativa vydala volně dostupnou knihu The science of citizen science, přičemž česká strana participovala na pěti kapitolách.

V České republice funguje platforma Citizen Science, která vznikla jako jeden z výstupů projektu INTER-EXCELLENCE. Je to další akce COST, která pomáhá financovat tyto občansko-vědní aktivity. Na projektu se opět podílí Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Ústav geoniky AV ČR.

fox 1284512 640

Kde dělat občanskou vědu v Česku

V Česku existuje již zmíněná Citizen Science, kde je databáze projektů zapojující amatérské vědce. Projektů je opravdu mnoho, zahrnují spoustu témat a nejedná se jenom o zoologii. Několik projektů jsme vybrali, abychom vám přiblížili, o co se na portále jedná. Nejlepší ale bude, když se přesvědčíte sami.

Počítání ptáků

Mnoho lidí určitě slyšelo o počítání ptáků na krmítkách – Ptačí hodince. Touto hravou formou se vědci mohou dovědět, jaké druhy ptactva navštěvují naše zahrady. Česká společnost ornitologická má takových projektů spoustu. U nás patří k organizacím, které zapojují veřejnost už velmi dlouho.

Najdi pijáka

V přírodě můžete hledat i jiné živočišné druhy. Například v projektu Najdi pijáka. Piják lužní je teplomilný druh klíštěte, který se díky oteplování pomalu rozšiřuje i do dalších oblastí. Ani vědci zatím neví přesně do kterých. V souvislosti s touto aktivitou se rovněž zlepší přehled o nemocech, které klíšťata přenášejí.

Studánky pro poutníky

Na výletě v lese jste vypili veškerou vodu v plastové lahvi. Co teď? Lze ještě v dnešní moderní době najít pramen čisté vody? Projekt Estudánky si klade za cíl mapovat a starat se o studánky. Zapojit se může každý nadšenec.

Sesuvy půdy

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR vytvořil v rámci geologického projektu českou verzi aplikace NASA s názvem Landslide Reporter. Můžete se zapojit užitím chytrého telefonu a pomoci s vkládáním údajů o sesuvech půdy v přírodě.

Kdy nakoupit?

Aplikace Kdy nakoupit? nám ukazuje, kdy je nejlepší jít do obchodu, abychom se nemuseli tlačit ve frontách. Lidé sdílí data o vytíženosti obchodů, restaurací nebo lékáren a z těchto informací se dá předpovědět, kdy bude uvnitř nejméně lidí. Aplikace přijde k ruce zejména nyní, při boji s covid-19, protože rozestupy jsou prevence této nemoci. Ale i po uklidnění pandemie bude mnohem příjemnější nakupovat bez front.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (ED)

Zdroj: Vědavýzkum.cz (12), BBC, UK Parliament, nesta