facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Univerzita Karlova zveřejnila svoji informační oporu pro hodnocení vědy

17. 6. 2021
Univerzita Karlova zveřejnila svoji informační oporu pro hodnocení vědy

Univerzita Karlova (UK) zveřejňuje rozsáhlý a unikátní dokument ‘Bibliometric support for Evaluation of Research at Charles University 2014-2018‘. Ten představoval důležitou informační oporu nedávno dokončeného hodnocení vědy na UK. Univerzita věří, že zveřejnění dokumentu uvítá akademická i širší veřejnost, a že inspiruje i další výzkumné organizace v českém univerzitním a neuniverzitním sektoru.

Praha Univerzita Karlova Karolinum

UK nedávno dokončila své historicky první celouniverzitní mezinárodní hodnocení vědy. Rozsahem, hloubkou a mezinárodním charakterem šlo o jednu z prvních vlaštovek v českém univerzitním segmentu. Podrobnosti k celému hodnocení a jeho výsledky byly zveřejněny nedávno zde.

Nhodnocení UKezbytnou podmínkou kvalitního hodnocení a řízení vědy na všech úrovních jsou kvalitní a přehledné informace. Informační opora byla i hlavním účelem nyní zveřejněné bibliometrické zprávy. Ta poskytla detailní, ale zároveň přehledné a strukturované informace nejen mezinárodním hodnotícím panelům, ale také managementu UK a jejích součástí a v neposlední řadě i Mezinárodní radě UK (International Advisory Board – IAB).

Je třeba zdůraznit, že bibliometrická analýza byla důležitým, ale zdaleka ne jediným nástrojem při hodnocení jednotlivých vědních oborů a fakult UK. Vedle ní to bylo velmi rozsáhlé peer review vybraných výsledků, prováděné více než 700 většinou zahraničními odborníky, sebevaluační zprávy fakult a další důležité materiály. Ty všechny sloužily jako podklad pro konečné hodnocení mezinárodních panelů, které obory a fakulty UK hodnotily ve srovnání s vynikajícími evropskými školami.

 

Zpráva je pozoruhodná z řady ohledů:

  1. Poprvé umožňuje srovnat publikační výkon s rozsahem lidských zdrojů na úrovni oborů a součástí UK; Zaměřuje se spíše na kvalitu a vědecký význam publikací než na pouhou kvantitu;
  2. Nabízí oborová srovnání nejen napříč součástmi UK, ale také s vybranými českými a zahraničními univerzitami;
  3. Do jisté míry odhaluje i intenzitu citačního ohlasu vědeckých výsledků UK, opět rozlišující významnost. Pro účel mezinárodního srovnání si UK vybrala především renomované evropské univerzity sdružené v alianci 4EU+ European University Alliance, jíž je UK zakládajícím členem.
  4. Poskytuje užitečný vhled i do společenskovědních a humanitních oborů, které jsou v řadě jiných informačních zdrojů přehlíženy.

Bibliometrická zpráva kromě definic a souhrnného přehledu obsahuje pět zpráv dílčích. Dvě tzv. strukturální zprávy, dle oborů UK a součástí UK, poskytují detailní vhledy do struktury lidských zdrojů a publikační výkonosti, a to v oborové struktuře UK. Další tři dílčí zprávy, interní, národní a mezinárodní, tzv. srovnávací, poskytují odpovídající srovnání UK v oborové struktuře FORD. Přehledně zpracovaná zpráva v anglickém jazyce nabízí interaktivní pohyb uživatele uvnitř rozsáhlého dokumentu a je doprovázena sérií roboticky anglicky namluvených video průvodců pro uživatele.

Zpráva také podtrhla význam kvalitních dat pro potřeby řízení vědy, pokud jsou přetavena do srozumitelných informací v podobě relevantních a přehledných indikátorů. Vedení řady součástí UK ocenilo užitečnost zprávy pro potřeby vnitřního řízení, což i posílilo povědomí o potřebnosti vykazování v rámci udržování kvalitního datového zázemí univerzity. Zpráva byla navržena v úzké spolupráci pracovní skupiny Rektorátu a Ústavu výpočetní techniky UK zajišťující přípravu a průběh celého hodnocení s odborníky akademického think-tanku IDEA při CERGE-EI.

Stejně jako věda a poznání nejsou a nebudou dokonalé, nejsou dokonalé a vyčerpávající bibliometrické ukazatele a zpráva samotná. Určitě tak existuje prostor pro její další zlepšování pro příští kolo velkého hodnocení, které je plánováno na rok 2024 a mělo by zhodnotit období 2019–2023. Získané zkušenosti tomu velice pomohou. Pro potřeby sledování trendů a vnitřního řízení v mezidobí zároveň UK vyvíjí stručnější podobu zprávy, která bude aktualizována každý rok, a bude využívána k průběžnému hodnocení nového programu pro institucionální financování vědy a výzkumu UK, Cooperatio.

 

Nahlédněte do celé zprávy a také si přečtěte článek věnovaný výsledkům hodnocení vědy na UK.

 

Zdroj: Univerzita Karlova

redakčně upraveno