facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ústav přístrojové techniky nabízí bezplatnou analýzu

8. 4. 2020
Ústav přístrojové techniky nabízí bezplatnou analýzu

Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR nabízí možnost bezplatné analýzy nanomateriálů, které se jeví perspektivní pro zmírnění šíření nákazy – COVID-19.

Oddělení Elektronové mikroskopie Ústavu přístrojové techniky AV ČR nabízí možnost bezplatné analýzy nanomateriálů, které se jeví perspektivní pro zmírnění šíření nákazy – COVID-19. Naši spolupráci nabízíme výzkumným institucím, vysokým školám i firmám, které vyvíjejí nanomateriály pro ochranné prostředky, které lze v dnešní době použít pro výrobu roušek, filtrů a dalších.

Bližší informace o možnosti námi nabízené bezplatné spolupráce naleznete zde.

Vzorky budou zkoumány unikátní metodou, tzv. Mikroskopií pomalými elektrony, metodu vyvinutou na ÚPT AV ČR, která umožňuje pozorovat vzorky s vysokým rozlišením (pod 1 nm), dále dokáže zvýraznit materiálový kontrast a zejména se vyznačuje špičkovou povrchovou citlivostí. Tato metoda je vhodná i pro pozorování citlivých a nevodivých vzorků v nativním stavu, tedy bez nutné úpravy, například pokovením, které by mohlo vzorek poškodit.

Průkopnicí metody pomalými elektrony je ředitelka ÚPT AV ČR Ilona Müllerová. V rámci tohoto výzkumu vznikl na ÚPT AV ČR prototyp, elektronový mikroskop UHV SLEEM. Ilona Müllerová za tuto metodu získala ocenění Česká hlava 2013.

 

Zdroj: Ústav přístrojové techniky AV ČR