facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vědkyně diskutovaly s předsedkyní Grantové agentury ČR

20. 8. 2020
Vědkyně diskutovaly s předsedkyní Grantové agentury ČR

Přes padesát vědkyň z nejrůznějších oborů se v úterý 18. srpna sešlo v dejvické Vile Lanna ke společné diskuzi o postavení žen v české vědě s předsedkyní Grantové agentury ČR a jadernou fyzičkou Alicí Valkárovou.

valkarova

Již třetí brunch pro začínající vědkyně pořádaný NKC – gender a věda nesl název Přes překážky, probíraných témat ale bylo mnohem více. Předsedkyně Grantové agentury ČR Alice Valkárová například představila grantové změny související s koronavirovou pandemií, což otevřelo diskuzi, zda by některé změny nemohly zůstat i do budoucna. Konkrétně se řešilo například prodloužení doby řešení projektu ze tří na čtyři roky při zachování stejného financování. Vědkyně se shodly, že by takovou možnost, jako rodiče malých dětí, velmi uvítaly – jejich cílem není projekt přerušit (což často ani dost dobře nejde), jen si po určitou dobu snížit úvazek a tak lépe kombinovat vědu a péči o dítě.

Dalším řešeným tématem byly striktní a omezující podmínky řady grantů. Pro obory jako čeština nebo česká historie jsou nesmyslné a téměř nesplnitelné podmínky jako dva roky v zahraničí, omezující je i lpění na specifické délce zahraničního pobytu, sociální vědy zase například bojují se stanoveným počtem impaktovaných publikací. Vědkyně apelovaly na větší flexibilitu.

valkarova diskusZazněl také návrh paušální doby „hájení“ pro rodiče malých dětí – v současné době se v grantových žádostech bere v potaz pouze „doba prokazatelně strávená péčí o dítě“, což ale neodpovídá realitě. Péče o dítě není omezena pouze na dobu přerušení pracovního poměru. Jako dobrý příklad vědkyně uvedly podmínky zahraničních grantů, například ERC, kde se v grantových žádostech paušálně počítá prodloužení o jeden a půl roku na dítě.

Samozřejmě v diskuzi nechyběla témata jako inbreeding, stereotypní vnímání, nevědomé předsudky nebo nízký počet žen ve vedoucích rolích. Celé setkání se neslo ve velmi inspirativní atmosféře plné praktických rad. Vědkyně navzájem sdílely své zkušenosti a příklady dobré praxe z jednotlivých institucí v Česku i v zahraničí. Alice Valkárová vyjádřila podporu a přislíbila řadu návrhů projednat. I když genderové stereotypy ve vědě stále existují, podle ní je situace optimistická a vidí šanci na změnu: „Hlaste se o granty i na vedoucí pozice, nebojte se! Vaše generace je ta, která to může změnit,“ zakončila Valkárová.

 

Autorka: Pavla Hubálková

Foto: Tobiáš Jirous