facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výsledky činnosti Akademie věd v letech 2016 a 2017

9. 12. 2017
Výsledky činnosti Akademie věd v letech 2016 a 2017

Akademie věd ČR (AV ČR) vydala publikaci vybraných výsledků v oblasti vědeckých výzkumů, popularizace vědy, vydaných knih i dalších činností za rok 2016 a za část roku 2017. Shrnuje také základní informace o výzkumných infrastrukturách a Strategii AV21.

Po úvodním slovu předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové a ohlédnutím bývalého předsedy Jiřího Drahoše seznamuje publikace s vědeckými výsledky i se současnými směry výzkumů na akademických pracovištích v oblasti neživých věd, věd o živé přírodě a chemických věd, jakož i z oborů humanitních a společenskovědních.

Publikace dále nastiňuje cíle nově otevřených i budovaných vědeckých center a infrastruktur i úkoly a záměry Strategie AV21, která multidisciplinaritou přesahuje rámec Akademie věd ČR. Pozornost věnuje i spojení vědy s praxí, transferu technologií a uvádí příklady aplikací výsledků výzkumu v průmyslu i v běžném životě.

Elektronickou verzi publikace s příslušnými odkazy najdete zde.

 

Zdroj: Akademie věd ČR