facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Zemřel Jaroslav Koča, zakladatel institutu CEITEC

3. 7. 2021
Zemřel Jaroslav Koča, zakladatel institutu CEITEC

Zemřel významný strukturní biolog a zakladatel Středoevropského technologického institutu CEITEC profesor Jaroslav Koča. Zasloužil se o založení výzkumného centra CEITEC a od roku 2020 působil ve funkci předsedy Grantové agentury ČR.

jaroslav koca

Akademická a vědecká dráha profesora Jaroslava Koči je úzce spjata s Masarykovou univerzitou, jednak s Přírodovědeckou fakultou MU a následně s CEITEC, kde zastával několik vedoucích pozic. Byl rovněž zakladatelem a dlouholetým ředitelem Národního centra pro výzkum biomolekul Přírodovědecké fakulty MU.

Jaroslav Koča v průběhu své vědecké kariéry publikoval více než 200 původních vědeckých prací v mezinárodních časopisech a vedl přes 40 doktorandů a postdoků. Působil na řadě zahraničních pracovišť, na několika z nich dlouhodobě (Norsko, Francie a USA). Vedl několik velkých domácích i zahraničních vědeckých projektů v objemu desítek či stovek milionů korun. Svou profesuru obhájil v roce 1995 na Masarykově univerzitě v oboru organická chemie. Zastával několik významných vedoucích pozic, od roku 2015 byl vědeckým ředitelem CEITEC, v roce 2016 byl vládou ČR jmenován členem předsednictva Grantové agentury České republiky a od prosince 2020 pak působil ve funkci jejího předsedy.

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš ke smutné události vydal následující prohlášení: „Zprávou o odchodu pana profesora jsem hluboce zarmoucen. Masarykova univerzita ztratila vynikajícího vědce, který má významné a nezpochybnitelné zásluhy o rozvoj excelentní vědy na naší univerzitě. S profesorem Kočou jsem měl možnost v minulosti úzce spolupracovat jako prorektor pro rozvoj, nesmírně jsem si jej vážil jako odborníka a jako člověka. Čest jeho památce!“

Dále se k úmrtí proferora Koči vyjádřil děkan Přírodovědecké fakulty Tomáš Kašparovský: „Profesor Koča byl významnou osobností Přírodovědecké fakulty a jeho odchod je pro fakultu velkou ztrátou. Byl to vizionář, který svým neutuchajícím zájmem o vědu a výuku dal vzniknout nejenom novým výzkumným, ale i studijním směrům. Ačkoli se jeho aktivity rozšiřovaly na celou univerzitu a posléze i celonárodně, na fakultě stále aktivně vstupoval do diskusí k rozvoji. Jeho přínosných podnětů jak v rámci rozšířeného kolegia děkana, tak vědecké rady jsem si vždy cenil. Čest jeho památce!“

Své vyjádření poskytl i současný ředitel CEITEC Jiří Nantl: “Nemohu uvěřit zprávě o úmrtí profesora Jaroslava Koči, kterého jsem znal jako člověka neutuchající energie, stále dívajícího se dopředu. Na vrcholu své vědecké dráhu učinil odvážný krok a vsadil na nový, tehdy nejistý projekt CEITEC, a tím se rozhodující způsobem zasadil o jeho vznik. Jeho osobnost patří mezi velkou generaci, která v posledních dvaceti letech obrovským způsobem posunula českou vědu dál.”

 

Zdroj: Masarykova univerzita (redakčně upraveno)


Přečíst si můžete také rozhovor s Jaroslavem Kočou, který poskytl Masarykově univerzitě v dubnu 2021. Portál Vědavýzkum.cz mluvil s Jaroslavem Kočou v lednu letošního roku.