facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aliance EU-LIFE: Potřebujeme dlouhodobou vizi a lepší koordinaci

28. 6. 2020
Aliance EU-LIFE: Potřebujeme dlouhodobou vizi a lepší koordinaci

EU-LIFE, aliance 14 předních evropských institutů pro výzkum biologických věd, jejíž členem je i brněnský CEITEC, představila 17. června 2020 svou vizi, jak by se Evropa mohla na budoucí zdravotní krizi připravit na základě zkušeností po zvládnutí pandemie COVID-19.

Současná pandemie COVID-19 dramaticky potvrdila, jak zranitelná Evropa je, pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví. Pro zachování zdraví a duševní pohody evropských občanů je zapotřebí dlouhodobá vize a lepší koordinace mezi evropskými zeměmi. Členské státy by měly být lépe připraveny, aby zvládly efektivněji reagovat na současně formující se a budoucí globální zdravotní krize.

Eu life

Pouze výzkum založený na inovacích a objevech, který je součástí silného ekosystému zdravotnického průmyslu, přinese Evropě trvalá – a rychlejší – řešení zdravotních výzev naší společnosti. Inovační výzkum i silný ekosystém jsou pro zachování vysoce kvalitní a dostupné péče pro všechny evropské občany nezbytné.

Víceletý finanční rámec Evropské unie musí dát bezpečnosti a ochraně zdraví vyšší prioritu a pevnější základy. Nedávno předložený návrh víceletého finančního rámce uznává výše uvedené body, ale je jasné, že alokované finanční prostředky pro neodkladné investice do výzkumu a inovací, které jsou pro zvýšení ochrany zdraví nezbytné, nebudou stačit.

EU-LIFE instituty tímto vyzývají k účinnější koordinaci v otázkách politiky vědy a výzkumu, inovací, výzkumných infrastruktur, interoperability dat, odborného vědeckého poradenství a krizového managementu, jak na úrovni Evropské unie, tak na národní úrovni, jakož i při spolupráci s dalšími zeměmi.

Kompletní tiskový materiál je k dispozici ZDE.

René Medema, předseda EU-LIFE a ředitel Nizozemského institutu pro rakovinu, k tomu uvedl: "Aby byla zajištěna zdravotní bezpečnost evropských občanů, musí členské státy EU zvýšit investice do vysoce rizikového výzkumu zaměřeného na inovace v kombinaci s příznivějším prostředím pro farmaceutický průmysl – pouze kombinací těchto dvou aspektů můžeme účinně řešit zdravotní potřeby evropských občanů."

"Kdykoli nastane nová globální krize, všichni hledáme řešení v oblasti vědy, protože víme, že stávající řešení minulých krizí, jako je AIDS, byla výsledkem výzkumu založeného na objevech. Proto apelujeme na Evropskou radu, aby podpořila silný rozpočet programu Horizont Evropa a zajistila pro výzkum založený na objevech v Evropě potřebné zdroje," říká Marta Agostinho, koordinátorka PROGRAMU EU-LIFE.

 

Zdroj: CEITEC

redakčně upraveno


O EU-Life

EU-LIFE je aliancí výzkumných center bádajících v oblastech živých věd, jejichž posláním je podporovat a posilovat evropskou špičkovou kvalitu výzkumu. Členové EU-LIFE jsou předními výzkumnými institucemi daných zemí, které jsou pro svůj výzkum, transfer znalostí i rozvíjející se talenty mezinárodně uznávané. Od svého založení v roce 2013 se EU-LIFE stal hráčem na scéně evropské politiky, který se pravidelně účastní politického dialogu EU. 

Partneři EU-Life

Center for Genomic Regulation (CRG, Spain) | Central European Institute of Technology (CEITEC, Czech Republic) | European Institute of Oncology (IEO, Italy) | Flanders Institute For Biotechnology (VIB, Belgium) | Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research (FMI, Switzerland) | Institut Curie (France) | Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM, Finland) | Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC, Portugal) | International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw (IIMCB, Poland) | Max Delbrück Center for Molecular Medicine in the Helmholtz Association (MDC, Germany) | Research Center for Molecular Medicine of the Austrian Academy of Sciences (CeMM, Austria) | The Babraham Institute (BI, United Kingdom) | The Netherlands Cancer Institute (NKI, The Netherlands) | The University of Copenhagen Biotech Research & Innovation Centre (BRIC, Denmark)