facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Australské univerzity se obávají hromadného propouštění

29. 8. 2020
Australské univerzity se obávají hromadného propouštění

Austrálií se prohnala vlna spekulací o propouštění na univerzitách. Podle dostupných informací je v ohrožení několik tisíc pracovních míst, přičemž některé vysoké školy uvažují o snížení počtu zaměstnanců až o 30 %. University of Sydney toto tvrzení odmítá s tím, že připravuje pouze možné krizové scénáře.

12263332156 9a75a6bc80 k

University of Sydney založená v roce 1850 je nejstarší australskou univerzitou (Foto: Flickr)

„Hledáme řešení, jak nejlépe ochránit univerzitu před pokračujícím finančním dopadem koronavirové pandemie v celé řadě různých scénářů, které se však nikdy nemusí stát realitou,“ stojí v prohlášení vydaném univerzitou. To vyšlo v reakci na jiné prohlášení od australského svazu zaměstnanců v terciárním vzdělávání National Tertiary Education Union (NTEU), který požadoval, aby se univerzita jasněji vyjádřila ke svému plánu zrušit až 3 tisíce pracovních míst. Podle Damiena Cahilla, který je profesorem politické ekonomie na University of Sydney a současně působí v NTEU, by nejstarší australská univerzita měla zveřejnit svou skutečnou finanční situaci. „Jedná se o bohatou instituci se značnými rezervami. Její vedení by mělo se zaměstnanci diskutovat, jaké jsou alternativy k masovému propouštění,“ domnívá se Cahill. Razantní snížení počtu zaměstnanců podle něj totiž může ohrozit jak fungování univerzity, tak životy těch, kteří zůstanou bez práce.

Spekulace vyvolala e-mailová komunikace děkana Faculty of Arts and Social Science, který se dotazoval vedoucích jednotlivých součástí na možnosti redukce jejich personálu právě až o 30 %. Přestože následně upokojoval, že se jedná o hypotetický scénář, mezi zaměstnanci univerzity vyvolala tato zpráva vlnu nevole. Podle nich by totiž v takovém případě zaměstnanci a studenti univerzity pykali za krizi způsobenou vládou, která odmítla zajistit patřičné financování vysokoškolskému sektoru, a vedením univerzity, které nebylo schopné hájit její zájmy.

Podle studentského magazínu Honi Soit spočívala jedna z navržených alternativ v redukci počtu pracovních dní u stálých zaměstnanců o jeden den v týdnu. Ta by se přitom nedotkla hodin určených na výuku, ale pouze těch vyhrazených na výzkum a administrativu. Podle zaměstnanců univerzity by tím však docházelo k další degradaci pracovních podmínek. Navrhují proto spíše změnu pravidel, která by umožnila využít na zachování zaměstnanosti prostředky alokované do budoucna.

Obdobné zprávy přicházejí také z dalších významných australských univerzit, jako jsou University of New South Wales nebo Victoria University. Podle NTEU by se propouštění stálých zaměstnanců i externistů na australských vysokých školách mohlo nakonec dotknout až desítek tisíc lidí. University of Sydney je z nich však nejvíce závislá na poplatcích, které do jejího rozpočtu přinášejí zahraniční studenti. Za uplynulý akademický rok to byla více než 1 miliarda australských dolarů, což je částka o 13 procent vyšší, než škola obdržela od australské vlády a zhruba 40 procent celého jejího ročního příjmu.

Australská vláda chce kontrolovat zahraniční spolupráci

Australská opozice nedávno upozornila na vládní plán na zavedení práva veta nad dohodami mezi univerzitami a zahraničními vládami. Navrhovaná legislativa totiž uděluje ministrovi zahraničí pravomoc odvolat dohody uzavřené mezi veřejnými institucemi - včetně univerzit, státních, územních a místních správ a dalšími národy. Ministryně zahraničí Marise Payneová uvedla, že vláda chce přehodnotit všechny současné i budoucí dohody s jinými národy, přičemž audit univerzitních dohod tvoří „součást inventarizačního procesu“. Univerzity mají podle návrhu dostat šest měsíců na poskytnutí informací o takových dohodách.

Tanya Plibersek, stínová ministryně školství k tomu uvedla, že „je sice důležité chránit práva duševního vlastnictví univerzit na jejich výzkum, ale to by nemělo bránit prospěšné mezinárodní spolupráci.“

Australské univerzity se také brání zvyšování vlivu politiků a úředníků na obory, které se budou na školách vyučovat. Vláda se na základě jejich tlaku nedávno rozhodla upustit od některých kroků v rámci připravovaných reforem ve vysokém školství. Nebude tak například rušit stanovenou minimální hranici finanční podpory pro jednotlivé obory, nebo radikálně navyšovat poplatky u vybraných oborů.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (BK)

Zdroj: Times Higher Education (12, 3), HoniSoit