facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Brusel připravuje postkoronavirový rozpočtový plán

6. 5. 2020
Brusel připravuje postkoronavirový rozpočtový plán

Pozměněný plán příštího sedmiletého rozpočtu Evropské unie zahrnuje dodatečné financování regionálního rozvoje, zdravotnictví a posílené výdaje na výzkum. Ten je, jak ukázala pandemie, klíčovou oblastí při řešení globálních krizí. Spekuluje se o navýšení financí příštího rámcového programu Horizon Europe.

markus spiske ms6N gBtbCQ unsplash

Podle přepracovaného návrhu příštího sedmiletého rozpočtu si Evropská unie plánuje vypůjčit až stovky miliard eur. Tím by se mělo předejít tomu, aby jednotlivé členské země EU musely dodatečné výdaje platit ze svých vlastních kapes. „Klíčové oblasti, které posilují náš růst a schopnost integrovat zelené a digitální technologie, budou posíleny,“ uvádí aktuální dokument Komise. EU chce prostřednictvím finančních trhů získat až 320 miliard eur.

Horizon Europe se možná dočká navýšení financí

Financování výzkumu a inovací skrze nadcházející program Horizon Europe by mělo být také posíleno. Podle původního sedmiletého rozpočtu zveřejněného v roce 2018 bylo na fungování Horizon Europe vyčleněno 94,1 miliard eur. To je o 17 miliard eur víc, než má aktuální výzkumný program, který končí v prosinci 2020.

Evropský parlament navíc usiluje o další zvyšování rozpočtu, cílová částka by se tak nakonec mohla vyšplhat až na 120 miliard eur. Na posledním vyjednávání o rozpočtu Horizon Europe v zimě 2019 se však naopak mluvilo o snižování financí. Poté, co svět zasáhla koronavirová pandemie, se začalo spekulovat o tom, zda se nový výzkumný program nebude odkládat. To na začátku dubna vyvrátila komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělání a mládež Maryia Gabriel. Podle ní aktuální dění nejlépe ukázalo, jak klíčovou roli hraje výzkum při řešení globálních krizí. Gabriel taktéž zavrhla šířící se obavy z možného krácení finančních prostředků.

Mezitím EU zvažuje navázat v programu partnerství s dalšími státy. Konkrétně by šlo o spolupráci zaměřenou na připravenost na pandemie a odolnost společnosti. Komisařka rovněž uvedla, že požádala všech pět výborů pověřených spravováním výzkumného programu, aby prozkoumaly, jestli by mohlo takové partnerství pomoci ekonomickému zotavení po koronaviru a zabránit budoucím pandemiím.

Fond pro obnovení EU po koronaviru dosáhne nejméně 1 bilionu eur

Po posledním summitu EU předsedkyně Komise Ursula von der Leyen prohlásila, že se z rozpočtu EU stane „mateřská loď“ pro zotavení Evropy, a zavázala se uvolnit fond pro obnovu ve výši nejméně jednoho bilionu eur. Návrh o tomto fondu bude předložen nejdříve 6. května. Jednání o rozpočtu potrvají až do podzimu. Mezi zástupci jednotlivých států panují velké rozdíly v názoru, jak fond obnovy financovat.

Komise nyní hledá různá řešení. Jedním z nich je zvýšení dluhu na kapitálových trzích. V minulosti přitom EU obdržela téměř veškeré své financování z poplatků ze státních pokladen členských států podle procenta hrubého národního produktu každé země. V dokumentu se uvádí, že téměř polovina financí z fondu bude poskytnuta prostřednictvím půjček členským státům, které se potýkají s problémem.

Evropská rada pro inovace zveřejnila své cíle

Nedávno bylo zveřejněno i prohlášení poradního výboru Evropské rady pro inovace (European Innovation Council, EIC), které nastiňuje její vizi. Prohlášení zdůrazňuje potřebu přímých investic do průlomových inovací, které vytvoří udržitelnou digitální budoucnost pro Evropu po koronakrizi. Členové poradního výboru rozhodli i o cílech, které by měla plnohodnotná EIC v roce 2021 dosáhnout.

EIC by se dle výboru měla stát investorem pro vizionářské nápady a propagovat nový evropský přístup k odpovědné a inkluzivní podpoře inovací. Prohlášení zmiňuje potřebu rozpočtu přinejmenším na úrovni navržené Komisí (10 miliard eur v letech 2021–2027). Tato částka by měla vyvolat investice soukromého sektoru ve výši 30–50 miliard eur, které pomohou transformovat investice do technologií a podpoří růst firem v celé Evropě.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (BK)

Zdroje: ScienceBusiness (12), Technologické centrum AV ČR, Research Professional News