facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Čeká Slovensko zásadní reforma vědy a vysokého školství?

28. 4. 2020
Čeká Slovensko zásadní reforma vědy a vysokého školství?

Nová slovenská vláda Igora Matoviče předložila své programové priority a požádala poslance Národní rady o důvěru. V oblasti výzkumu, vývoje, inovací a vysokého školství navrhuje ambiciózní kroky, které mají zemi dopomoci k vyšší mezinárodní konkurenceschopnosti a prosperitě. Jaké změny pro slovenskou vědu a vysoké školství nová vláda chystá?

Slovenská vláda premiéra Igora Matoviče, kterou 21. března 2020 jmenovala prezidentka Zuzana Čaputová, schválila minulý týden své programové prohlášení a předložila jej Národní radě Slovenské republiky s žádostí o vyslovení důvěry. Premiér Matovič označil program své vlády za nejambicióznější plán na změnu a vyzval poslance ke konstruktivní diskusi bez ohledu na stranickou příslušnost.

Materiál již minulý týden stihly projednat parlamentní výbory a doporučily ho poslancům schválit. Ti začali o vládním programu diskutovat ve středu 22. 4. a pokračovat by měli toto úterý. Součástí vládního prohlášení je také poměrně přelomový plán reforem v oblasti vysokého školství, vědy, výzkumu a inovací.

Ministrem školství, vědy, výzkumu a sportu je Branislav Gröhling

Připomeňme, že novou koaliční vládu na Slovensku tvoří 16 členů ze čtyř parlamentních stran (osm z hnutí OĽaNO, tři ze strany SME RODINA, tři ze strany Sloboda a Solidarita a dva ze strany Za ľudí). Ve sto padesáti členném parlamentu disponuje aktuální vládní koalice ústavní většinou 95 mandátů. Ministrem školství, vědy, výzkumu a sportu se stal poslanec za stranu SaS a podnikatel v oblasti vizáže Branisav Gröhling. Mimochodem, na Slovensku jsou věda a výzkum součástí názvu ministerstva již od roku 2010, to je od vlády premiérky Ivety Radičové.

Branisav Gröhling absolvoval na přelomu 80. a 90. let minulého století studium v oboru Navrhování a výroba obuvi a galanterního zboží na Střední průmyslové škole obuvnické a později vystudoval právo na soukromé Bratislavské vysoké škole (dnes Paneurópska vysoká škola – PEVŠ). Podniká v oblasti vizáže a maskérství, mimo jiné spoluvlastní síť kadeřnických salonů v Bratislavě. Do roku 2017 byl také statutárním zástupcem občanského sdružení Podporme remeslá. Poslancem Národní rady byl Gröhling zvolen za stranu SaS již v roce 2016 a působil jako místopředseda mandátového a imunitního výboru a ověřovatel výboru pro vzdělávání, vědu, mládež a sport. V rámci stranických struktur SaS působí jako místopředseda strany a team leader pro školství.

Gröhling  a tajemníci minedu.sk

Ministr Branislav Gröhling a jeho tajemníci

Novému ministrovi budou asistovat tři tajemníci, taktéž členové strany SaS. Vedle Ivana Husára, který má na starost oblast sportu, jsou jimi vědec a vysokoškolský pedagog Ľudovít Paulis, který působil na několika zahraničních výzkumných institucích a získal řadu ocenění včetně titulu Vědec roku SR za mimořádné vědecké výsledky. A také Monika Filipová, která vystudovala právo, čínský jazyk a mezikulturní komunikaci na Univerzitě Komenského a po návratu ze studia diplomacie na Tchaj-wanu působila sedm let v řídící pozici na ministerstvu vnitra.

Programové priority nové vlády

Vedle priorit jako jsou posílení právního státu a důvěry ve státní instituce, větší diverzifikace národního hospodářství nebo snížení byrokratické zátěže se část programu Matovičovy vlády věnuje také vysokému školství, vědě, výzkumu a inovacím. Můžeme se tak například dočíst, že slovenská vláda zváží obnovení Státních programů výzkumu a vývoje, které podporují rozvoj podniků v perspektivních odvětvích s vysokou přidanou hodnotou a navýší podporu na domácí výzkum a inovace. Nebo že připraví a bude realizovat strategii přechodu Slovenska ke „Smart Country“, krajině inovací pro lidi, k inteligentní a transparentní zemi.

„Budeme vytvárať priaznivé podmienky pre inovácie. Vláda SR bude dôsledne dbať na hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť vynaložených prostriedkov na výskum a vývoj s cieľom ich postupného a zmysluplného navyšovania na úroveň okolitých krajín.“

Program reaguje i na aktuální dění okolo pandemie koronaviru a očekávané ekonomické recese. V oblasti nazvané Konkurenceschopnost se vláda zavazuje vytvářet prostor a podmínky pro podporu inovací v oblastech, které pomůžou zmírnit dopady současné krize, a v budoucnu pomůže obdobným situacím předcházet.

Efektivní, transparentní a smysluplné využívání fondů EU

Významná část programového prohlášení se upíná k efektivnímu nakládání s veřejnými prostředky a to jak domácími, tak těmi evropskými. Pro nadcházející programové období evropských strukturálních a investičních fondů 2021-2027 připraví slovenská vláda partnerskou dohodu s jediným operačním programem „Slovensko“ s cílem zjednodušit a zrychlit jeho implementaci. Prostředky mají směřovat do oblastí klíčových pro dlouhodobý a udržitelný rozvoj - vedle řešení demografických problémů, ochrany životního prostředí, zemědělství a dobudování infrastruktury právě také do vzdělávání, vědy a výzkumu.

Vysoké školství

Kvalitní, konkurenceschopné a efektivně fungující vysoké školství je dle prohlášení strategickým cílem nové slovenské vlády. Chce proto podpořit práci Slovenské akreditační agentury pro vysoké školy tak, aby došlo k „zásadnímu, všeobecnému a v rámci poslání vysokých škol diverzifikovanému zvýšení kvality a snížení počtu studijních oborů a programů vyšších stupňů s cílem eliminovat nekvalitní studijní obory a vyprofilovat mezinárodně konkurenceschopné univerzity.“ Vláda se chce zasadit za lepší propojení financování vysokých škol a jejich kvality a podpořit vytváření mechanismů, které vysokým školám umožní získávání prostředků z externích zdrojů. Zmiňuje se také o podpoře mechanismů na zabezpečení akademické etiky včetně odebírání podvodně získaných titulů.

Vláda plánuje prosazovat změnu systému financování vysokých škol tak, aby odráželo diverzifikaci vysokých škol podle hodnocení jejich výkonnosti v oblastech, na které se škola bude orientovat. A zároveň chce motivovat zvyšování kvality jejich vědecké práce a aplikovat výstupy jejich činnosti v souladu s potřebami společnosti, regionů a ekonomiky. Slovensko chce také podpořit podstatné zvýšení počtu studentů využívajících profesně orientované bakalářské studijní programy a podpořit uplatnění absolventů bakalářského studia.

Ve spolupráci s vysokými školami by slovenská vláda také ráda přehodnotila systém jejich řízení a prosadila obsazování funkčních míst docenta a profesora podle pravidelných akademických výstupů, bez vazby na vědecko-pedagogické tituly.

Věda, výzkum a inovace

Podpora oblasti VaVaI by měla podle nové slovenské vlády být „dostatečná, cílená, transparentní a s měřitelnými výstupy“. Matovičova vláda chce podpořit zvýšení reálného financování vědy a výzkumu s důrazem na kvalitu, mezinárodní spolupráci a konkurenceschopnost. Dle prohlášení zváží i přesun všech kompetencí a finančních prostředků na vědu, výzkum a inovace do jednoho rezortu.

Nové investice by se měly týkat jak lidských zdrojů, tak technické infrastruktury a zkvalitňování procesů. K investicím do vědy chce vláda také motivovat soukromý sektor a podpořit partnerství soukromých firem a veřejných institucí.

Za účelem zlepšování mezinárodní konkurenceschopnosti slovenské vědy v oblasti lidských zdrojů chce vláda upravit platové ohodnocení vědců a vysokoškolských pedagogů a tím zatraktivnit konkurzy na vědecké a vědecko-pedagogické pozice v mezinárodním prostoru.

V neposlední řadě by měla být dokončena započatá transformace Slovenské akademie věd a jejích ústavů na samostatně hospodařící právní subjekty – veřejné výzkumné instituce jako právnické osoby uskutečňující výzkum a vývoj, schopné získávat vlastní zdroje financování.

Celé programové prohlášení slovenské vlády ve verzi předložené Národní radě je dostupné zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroje: Úrad vlády SR, NRSR, SaS, Wikipedia

Fotografie: minedu.sk