facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Češi musí ve výzkumu a vývoji zlepšit spolupráci veřejného a soukromého sektoru

14. 2. 2018
Češi musí ve výzkumu a vývoji zlepšit spolupráci veřejného a soukromého sektoru

Dle aktualizovaných statistik Evropské komise o oblasti výzkumu a vývoje v jednotlivých zemích se zdá, že Česká republika míří za splněním cíle v podobě financování z veřejných zdrojů ve výši 1 % HDP. Ve špatném stavu je naopak spolupráce mezi veřejným sektorem a soukromou sférou.

V profilu České republiky v rámci hodnocení úrovně výzkumu a vývoje a participace v programu Horizont 2020 (H2020) uvádí Evropská komise jako největší úspěch vysokou míru financování z veřejných zdrojů. Ta se blíží hranici 1 % HDP a těží z toho celý systém. Celkové výdaje v oblasti pak dosahují téměř dvojnásobné velikosti, v roce 2015 to bylo 1,95 % HDP. I díky tomu jde v České republice z veřejného sektoru do soukromého mnohem větší část prostředků, než je průměr Evropské unie. Jako další významné plus zmiňuje hodnocení konkurenceschopnost středně vysokého technologického výrobního sektoru. Jak lze vidět v následujícím grafu, v tomto sektoru je Česká republika také výrazně nad unijním průměrem a v posledních letech úroveň stále roste.

medium-high-tech.png

Největším problémem je pak kooperace mezi veřejným a soukromým sektorem. To negativně ovlivňuje celý systém. Za další významný problém označila Evropská komise nízkou míru inovativnosti malých a středních podniků, a to i přesto, že unijní průměr nám v této oblasti příliš neutíká.

Inovace SMEs.png

Ve využívání programu H2020 zůstáváme na 16. místě v rámci Evropské unie s úspěšností 14,1 % žádostí, což je těsně nad průměrem. Nejvíce peněz z programu zatím získala Masarykova univerzita, nejvíce participantů pak má České vysoké učení technické v Praze. O podrobnějších statistikách týkajících se hodnocení H2020 a porovnání zapojení jednotlivých států do programu jsme psali zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (NS)

Zdroj: Evropská komise