facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Evropská komise plánuje společný cloud pro kulturní dědictví

8. 7. 2022
Evropská komise plánuje společný cloud pro kulturní dědictví

Evropská komise zahájila dialog s členskými státy o vytvoření společného cloudu pro kulturní dědictví, který má pomoci chránit evropské kulturní poklady prostřednictvím digitální infrastruktury. Cílem cloudu je podpořit spolupráci mezi kulturními, tvůrčími a technologickými odvětvími.

heritageV Evropě bylo dosud digitalizováno pouze 30 až 50 % kulturních sbírek. V případě trojrozměrných zobrazení rozsáhlých struktur kulturního dědictví a krajiny, které jsou základem pro hloubkový vědecký výzkum, jsou statistiky ještě nižší. Většina používaných standardů navíc není jednotná, dohledatelná ani zabezpečená, což ohrožuje hmotné i nehmotné kulturní poklady Evropy.

Evropská komise proto na konci června 2022 zahájila konzultaci se svými členskými zeměmi o společném cloudu pro kulturní dědictví. S předpokládaným rozpočtem 110 milionů eur do roku 2025 z programu Horizont Evropa má být Collaborative Cloud jedinečnou infrastrukturou, která umožní bezprecedentní mezioborovou spolupráci mezi odborníky, jako jsou výzkumníci v oblasti kulturního dědictví, kurátoři, archiváři a restaurátoři. Nová cloudová infrastruktura tak podle vyjádření Evropské komise vzniká i na základě jejich požadavků.

Evropská komise navíc plánuje, že iniciativa Collaborative Cloud vyprodukuje špičkové technologie pro digitalizaci artefaktů, výzkum uměleckých děl a dokumentaci dat, které povedou k celkové transformaci v oblasti ochrany, konzervace a restaurování kulturního dědictví. Společná cloud by také měl usnadnit přístup k pokročilým technologiím a odstranit překážky pro menší a vzdálené instituce.

Celá iniciativa je však teprve v začátcích. Evropská komise aktuálně zveřejnila posouzení dopadů společného cloudu od osmi nezávislých odborníků. Vývoj celého cloudu pak bude probíhat v rámci programu Horizont Evropa v klastru „Kreativita, kulturní dědictví a inkluze“ s celkovým rozpočtem 2,28 miliardy eur na období 2021-2027, přičemž výzvy k předkládání návrhů budou vyhlášeny v letech 2023 a 2024. V rámci předchozího programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 se více než 60 milionů eur investovalo do výzkumných a inovačních výzev a programů zaměřených na ochranu hmotného a nehmotného kulturního dědictví a a propagaci kulturní turistiky.

Podle evropská komisařky pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělání a mládež nová iniciativa propojí a podpoří evropské archivy a muzea: „Evropské kulturní dědictví získá díky evropskému společnému cloudu pro kulturní dědictví nový digitální rozměr. Toto společné evropské úsilí usnadní spolupráci mezi výzkumnými pracovníky, kurátory a archiváři s cílem chránit naše kulturní dědictví, umožnit snadný přístup ke kulturnímu obsahu a umožnit budoucím generacím, aby se z něj těšily po mnoho let. Nabídne také nové příležitosti menším muzeím a kulturním institucím, aby pokročily v digitalizaci a spolupracovaly na společných projektech v bezpečném a vysoce profesionálním pracovním prostoru,“ vysvětlila Mariya Gabriel.

Podrobnější informace o společném cloudu pro kulturní dědictví naleznete také na stránkách Technologického centra AV ČR. Dozvíte se zde o konkrétních tématech, plánovaných výzvách i o pozadí vzniku celé iniciativy.

 

Zdroj: Evropská komise


Na digitálních archivaci ohrožených památek se zaměřuje i unikátní počin českých vědců a vědkyň. Projekt badatelů z Orientálního ústavu AV ČR, Univerzity Palackého v Olomouci a Západočeské univerzity v Plzni se zaměřil digitální rekonstrukci zničeného architektonického dědictví iráckého Mosulu. Víc se o celém projektu můžete dočíst v aktuálním díle našeho pravidelného seriálu Věda do praxe.