facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Fiktivní postava upozorňuje na problémy francouzské vědy

30. 3. 2021
Fiktivní postava upozorňuje na problémy francouzské vědy

Fiktivní jméno Camille Noûs se na francouzské výzkumné scéně poprvé objevilo přibližně před rokem. Od té doby je jako spoluautor uvedeno ve více než 180 studií v odborných časopisech. Camille však není vědkyně nebo vědec. Je to fiktivní osoba, kterou si skupinka vědců vymyslela, aby poukázala na problémy francouzské vědní politiky.

alice triquet HUtWTHelH1w unsplashSkupina podporovatelů spravedlivého francouzského výzkumu RogueESR jméno Camille Noûs záměrně připojuje k dokumentům a studiím z nejrůznějších oblastí, jako jsou astrofyzika, molekulární biologie nebo ekologie, někdy dokonce bez vědomí redaktorů časopisů. Jméno se má stát symbolem jejich snahy změnit francouzskou vědu.

Kampaň je však podle některých vědců naivní a hlavně eticky sporná. Lisa Rasmussen, bioetička z Univesity of North Carolina v Charlotte, říká, že fiktivní vědecké jméno opovrhuje základním principem převzetí odpovědnosti spolu s autorským kreditem. Někteří vydavatelé časopisů, ve kterých se jméno objevilo, proto už začali protestovat.

Reforma francouzské vědy škodí výzkumné kultuře

RogueESR je uskupení, ke kterému se již připojilo více než 5 tisíc výzkumníků a akademiků napříč celou Francií. Skupina minulý rok protestovala proti novému zákonu o reformách ve výzkumu, který zavedl nové typy dočasných výzkumných pracovních míst. Podle RogueESR změny ohrožují akademickou svobodu a jistotu zaměstnání. Zaměření zákona na hodnocení výzkumu pomocí metriky, jako je počet publikací nebo citací, navíc příliš zdůrazňuje úspěchy jednotlivců a škodí výzkumné kultuře jako celku.

Francouzská vláda v minulém roce také představila návrh zákona, který slibuje zvýšení výdajů na veřejný výzkum o 25 miliard eur v příštích deseti letech. Francouzská ministryně pro výzkum Frédérique Vidal uvedla, že tyto peníze pokrývají naléhavou potřebu „důkladně refinancovat výzkum“. Podle francouzských vědců ale nejde o zásadní zlepšení. „Paradoxně je zklamání obrovské, protože adekvátní finance na výzkum jsou zapotřebí a nyní víme, že v příštích 10 letech se nebudeme mít o moc lépe než teď,“ uvedl například Patrick Lemaire, prezident French Society of Developmental Biology.

„V zájmu posílení mezinárodního vědeckého postavení Francie vedly reformy pouze k poklesu počtu francouzských publikací. Není divu: statistiky týkající se hodnocení veřejné politiky ukazují, že množství vědeckých publikací je úměrné penězům investovaným do výzkumu,“ uvádí na svém webu skupina RogueESR, která formálně nemá žádného lídra. Podle organizace zároveň strukturální reformy vedly k poklesu kvality a poptávky po vědecké produkci a začaly se množit i různé podvody a skandály. „Tato institucionální krize francouzského akademického světa je o to dramatičtější, že k ní dochází ve fázi sociálních, klimatických a demokratických krizí, jejichž řešení může vycházet pouze z produkce, přenosu a uchování kritických znalostí.“

Nespokojenost se stavem francouzské vědy tak výzkumníkům vnukla myšlenku. Co kdyby do seznamů autorů různých studií vklouzl fiktivní výzkumník? „Díky stovkám článků bude toto jméno nejlepším autorem na planetě,“ napsala skupina v prohlášení. Doufají, že právě jméno Camille Noûs ukáže na zkreslení bibliometrických statistik a na absurditu individuálního kvantitativního hodnocení.

Jméno má být veřejným vyjádřením hodnot výzkumného pracovníka

Camille Noûs se však pouští do eticky nebezpečné oblasti. „Odpovědnost a věrohodnost musí doprovázet zásluhy, které autorství přináší. V případě Noûs se tohoto břemene nikdo nemůže chopit,“ tvrdí bioetička Rasmussen. Jak jméno Noûs roste, RogueESR může nad fikcí navíc začít ztrácet kontrolu.

Někteří jsou však jiného názoru a nápad se jim líbí. Jean-Philippe Lansberg, fyzik francouzské národní výzkumné agentury CNRS, si myslí, že název je „elegantním a neškodným způsobem protestu.“ Jméno je podle něj pokusem odhalit slabiny autorských konvencí. Například i v odvětví, ve kterém působí, totiž dlouhé seznamy autorů mnohdy znemožňují každému smysluplně převzít odpovědnost za výzkum. „Noûs ukazuje, jak jsou autorské standardy a metriky absurdní.“

V některých případech žurnály jméno Noûs již uvedly na pravou míru, nebo jej odstranily úplně. Podle mluvčí RogueESR, která se vyjadřuje pouze anonymně, se ale mnoha redaktorům francouzských časopisů myšlenka Camille Noûs líbí. „S mezinárodními časopisy to nicméně bylo horší.“

Podle Rasmussen určitě existují dobré důvody pro zpochybnění autorských standardů. „Není mi však jasné, proč je zapotřebí Camille Noûs, abyste ve vědní politice dosáhli nějaké změny.“

 

Autor: Vědavýzkum.cz (BK)

Zdroje: RogueESR, Science (1, 2)