facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Maďarská akademie věd v ohrožení. Akademie zemí V4 ji podporují

30. 6. 2018
Maďarská akademie věd v ohrožení. Akademie zemí V4 ji podporují

V květnu letošního roku v Maďarsku zahájila svou činnost v pořadí již čtvrtá vláda Viktora Orbána, v níž byla nově zřízena také pozice Ministra pro inovace a technologie. Stal se jím László Palkovics, který má být zodpovědný za řízení vědní politiky na centrální úrovni. Hned však vyvolal nelibost v akademické obci, když navrhl zásadní změny ve financování Maďarské akademie věd.

Podle návrhu státního rozpočtu, který má nyní projednávat maďarský parlament, by se v roce 2019 mělo 28 miliard forintů (87,5 milionu eur) z celkových 40 miliard forintů (125 milionů eur) určených Maďarské akademii věd přesunout právě do rozpočtu Ministerstva pro inovace a technologie. Částka 20 miliard forintů přitom tvoří náklady na samotný provoz a mzdy v rámci fungování akademie a není spojena s aktuálními výzkumnými prioritami.

V reakci na tento návrh svolalo dne 15. června 2018 předsednictvo Maďarské akademie věd mimořádné zasedání, kde jednohlasně přijalo usnesení, v němž žádá o stažení návrhu zákona z jednání parlamentu a zahájení širší diskuse na toto téma. Maďarská akademie vítá snahu vlády o zefektivnění politiky výzkumu a vývoje v zemi a deklaruje ochotu podílet se na prosazování změn. Současně však upozorňuje, že navrhovaný přesun financí nebyl se zástupci akademie konzultován a dotýká se jejího provozního rozpočtu, čímž ohrožuje její samotnou existenci.

Akademie zemí V4, spojte se!

Partnerské akademie věd skupiny Visegrádských států nyní vydaly společné prohlášení, v němž plně podporují požadavek Maďarské akademie věd. Upozorňují v něm na nepostradatelnost základního výzkumu jako součásti funkčního a úspěšného výzkumného a inovačního systému. Navrhované změny přitom dle zástupců partnerských akademií omezují právní a finanční záruky fungování Maďarské akademie věd a ohrožují nezávislost jejího akademického bádání.

Maďarská vláda hodlá omezit vědeckou autonomii Maďarské akademie věd a snížit její rozpočet. V maďarském parlamentu se má v nejbližší době hlasovat o změně zákona o Maďarské akademii věd, a v návrhu zákona o státním rozpočtu Maďarska pro rok 2019 je navržena výrazná redukce jejího rozpočtu. Takové kroky jsou nepřijatelné pro demokratickou zemi, která je zemí s rozvinutým průmyslem a velmi dobrou úrovní vědy a výzkumu. Jsme přesvědčeni, že takové kroky povedou v příštích letech ke snížení konkurenceschopnosti Maďarska a ke snížení celkové úrovně vzdělání i vzdělanosti v této zemi, včetně negativních dopadů na celý region. Proto jsme se dohodli s polskými a slovenskými kolegy, že Maďarskou akademii věd podpoříme. Současně zaslalo vedení ALLEA (All European Academies) v této věci dopis panu László Palkovicsovi, ministrovi pro inovace a technologii maďarské vlády," komentovala situaci v Maďarsku pro portál Vědavýzkum.cz předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. 

Otevřený dopis ministrovi

Na dění okolo Maďarské akademie věd také reagovala aliance evropských akademií ALLEA, která zaslala ministru Palkovicsovi otevřený dopis. V něm upozorňuje na ohrožení reputace Maďarska a maďarské vědy v zahraničí, dojde-li k omezení autonomie a kapacit Maďarské akademie věd. Ta je členem ALLEA, organizace sdružující na 60 akademií věd ze 40 zemí, od jejího založení v roce 1994.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: ALLEA, The Hungarian Academy of Sciences, About Hungary, Statement of the Partners of Visegrad Group Academies Forum