facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Plán S: Úzkosti i kritika

7. 1. 2019
Plán S: Úzkosti i kritika

Napětí na poli iniciativ za otevřenou vědu se stupňuje. K tlaku na plošné zavedení zásad otevřeného publikování se letos na podzim přidalo i více než tucet organizací, které financují výzkum v Evropě. Vydavatelský gigant Elsevier se proto v reakci na tyto problémy rozhodl začít finančně odměňovat své editory.

Letos v září došlo k průlomu ve vleklých sporech o otevřené publikování vědeckých výsledků. Jedenáct národních organizací, které financují výzkum v Evropě, podpořilo vznik iniciativy cOAlition S, která předložila jedenáctibodový plán požadavků na publikování vědeckých výsledků v otevřeném režimu (tedy veřejně přístupném). Nově se v závěru roku 2018 k Plánu S přidaly také dva největší nestátní poskytovatelé prostředků na vědu a výzkum – britský Welcome Trust a organizace Bill & Melinda Gates Foundation. Ti samotní ročně do vědy investují více než 2,5 miliardy dolarů. Neočekávaně silnou a přímou podporu vyjádřily iniciativě i tři významné čínské instituce.

Problémy s Plánem S

Hlavní záměr iniciativy přitom není neočekávaný – od ledna roku 2020 by měly všechny vědecké výsledky financované členskými organizacemi přejít do režimu otevřeného publikování. Plán S ale nově navíc přináší principy kontrolsankcí za nedodržení těchto podmínek. Ba co víc, Plán S nepodpoří jakýkoliv typ „hybridních“ způsobů otevřeného publikování. Ty kombinují různé kompromisy mezi tzv. „golden“ open access, kdy poplatky za publikace hradí autor (potažmo donátor) a klasickým způsobem, kdy tyto náklady hradí čtenář prostřednictvím předplatného.

To je trnem v oku také některým kritikům iniciativy cOAlition. Té se sice dostalo masivní podpory i ze strany vědecké veřejnosti, ovšem když opadla první vlna nadšení z radikální kroku směrem k otevřenému publikování, ozvaly se i kritické hlasy. Například někteří vědci vyjádřili v otevřeném dopise obavy, že Plán S nejen porušuje akademické svobody, ale že svým agresivním přístupem může poškodit mezinárodní vědeckou spolupráci. Jiní se obávají, že ze systému „golden“ open access nakonec opět budou nejvíce profitovat velcí vydavatelé. I proto se k iniciativě nepřidaly ani švýcarská Swiss National Science Foundation (SNSF) nebo německá Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Přestože obě organizace vyjádřily iniciativě podporu, Švýcaři se rozhodli pro vstřícnější přístup k hybridním způsobům publikování a Němci naopak připojení k iniciativě zavrhli v obavě z dramatického nárůstu poplatků za publikace.

Odměny pro editory?

Plán S pochopitelně vzbuzuje výrazné obavy i mezi nakladateli, kteří se v reakci na něj snaží zabránit odlivu odborných editorů ze svých nejprestižnějších žurnálů. Editorská práce jednotlivých vědeckých kapacit je sice zdrojem prestiže, zpravidla ale není nijak finančně ohodnocena, přestože by se bez ní odborné časopisy vůbec neobešly. ScienceGuide ale v druhé polovině prosince zveřejnil informaci, že vydavatelský gigant Elsevier letos plánuje editory finančně odměnit až do výše několik desítek tisíc eur ročně. Nakolik jde o snahu udržet vědecké autority v radách odborných časopisů, které nyní zápolí o přežití, zůstává otázkou.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: ScienceGuide, The Scientist, Nature