facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Se systémem peer-review hodnocení je spokojena většina výzkumníků

21. 10. 2019
Se systémem peer-review hodnocení je spokojena většina výzkumníků

Nová studie ukazuje, že většina výzkumníků je spokojena se systémem hodnocení grantů prostřednictvím systému peer-review. Z výzkumu, kterého se účastnilo téměř pět tisíc výzkumníků z celého světa, také vyplývá, že hodnotitelům se uznání za jejich práci dostane jen málokdy.

grant in reviewNový výzkum Grant Review In Focus se zabýval procesem peer-review při hodnocení grantových žádostí. Studii vydala společnost Publons, která zprostředkovává kontakty na potenciální hodnotitele či oponenty článků nebo projektů. Mezi svými uživateli provedla dotazníkový výzkum, na který odpovědělo přes 4 700 uživatelů. Jde tak o dosud největší průzkum provedený mezi hodnotiteli grantových žádostí.

Podle závěrů zprávy se ukazuje, že přestože peer-review často čelí kritice, přibližně dvě třetiny oslovených jsou s tímto systémem hodnocení projektů v zásadě spokojeny. Přes 78 % dotazovaných se navíc domnívá, že jde o nejlepší způsob, jak rozhodnout o alokaci prostředků na výzkum a vývoj. Zdá se tak, že většina výzkumníků nezpochybňuje peer-review hodnocení jako relevantní metodu rozhodování o kvalitě výzkumu.

Přestože se dotazovaní výzkumníci k tomuto systému hodnocení staví obecně kladně, jsou si také dobře vědomi jeho limitů a problémů. Kritizovali zejména úroveň transparentnosti hodnocení a všímali si, že juniorní výzkumníci nejsou posuzováni tak objektivně jako jejich seniorní kolegové.

Podle průzkumu výzkumníci průměrně stráví vypracováváním peer-review hodnocení grantových žádostí téměř deset pracovních dní v roce. Tento typ hodnocení je relativně zdlouhavý i pro grantové agentury či jiné poskytovatele prostředků na výzkum a vývoj – na každou grantovou žádost spotřebují 2 až 6 hodin na nalezení vhodného a ochotného hodnotitele.

Jedním z největších problémů, který výzkum identifikoval, je nedostatek uznání, jehož se hodnotitelům za jejich práci dostává. Přestože většina za svou práci obdrží formální poděkování od zadavatelů, více než 20 % výzkumníků neobdrží reakci žádnou. Možná paradoxně peněžní odměna z šetření nevyšla jako nejsilnější motivační faktor, který by výzkumníky přesvědčil, aby se častěji účastnili peer-review hodnocení jako hodnotitelé. Jako klíčové se spíše ukazuje uznání ze strany zadavatelů a zaměstnavatelů. Hodnotitelé by také rádi věděli, jaké výstupy či výsledky přinesly projekty, které hodnotili, a rádi by také obdrželi zpětnou vazbu na svá hodnocení.

Plné výsledky výzkumu Grant Review In Focus naleznete po registraci zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Nature, Publons