facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Studie: Projekty ERC přináší vysoce hodnotné výsledky

12. 9. 2017
Studie: Projekty ERC přináší vysoce hodnotné výsledky

Evropská výzkumná rada (ERC) zveřejnila výsledky nové studie, která ukázala, že 73 % projektů, které financovala, přinesly průlomové nebo významné vědecké výsledky. Studie tak potvrzuje, že se ERC daří podporovat potenciálně velmi přínosné projekty, které jsou zároveň ale vysoce rizikové.

Jako jedna z mála dotačních organizací se ERC rozhodla přistoupit k hloubkovému průzkumu dopadů vědeckých výsledků projektů, které finančně podpořila. Za svou desetiletou historii doposud Evropská výzkumná rada podpořila na 7000 grantů, což kromě jiného poskytlo zaměstnání více než 40 tisícům lidí.

Samotná studie pak probíhala prostřednictvím odborného posuzování náhodného vzorku 155 dokončených grantů z programu Starting Grants a Advanced Grants. Panel, který projekty hodnotil, se skládal vždy ze dvou zkušených vědců, kteří ERC granty posuzovali již v minulosti, a jednoho, který doposud žádnou zkušenost s hodnocením ERC grantů neměl. Kromě samotného zhodnocení projektu museli hodnotitelé zodpovědět také sérii otázek týkajících se dopadů vědeckých výsledků, nově použitých metod i míry interdisciplinarity projektu.

Výsledkem je, že 73 % posuzovaných projektů mělo průlomové nebo významné výsledky. Zbylých 27 % přispělo k vědeckému poznání pouze částečně – pouze v několika případech nepřinesly podpořené projekty žádné výsledky. Studie také ukázala, že vědecké projekty financované ERC mají skutečné dopady na společnost i ekonomiku – téměr polovina dokončených projektů už konkrétní dopady má a u tří čtvrtin z nich se takový výsledek předpokládá ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Výsledky studie si můžete přečíst zde.

O nedávném vyhlášení výsledků výzvy Starting Grants čtěte zde.

 

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Evropská výzkumná rada