facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

V Číně vzniká superministerstvo pro vědu a techniku

30. 3. 2018
V Číně vzniká superministerstvo pro vědu a techniku

Čínská lidová republika reorganizuje centrální vládu a změny se dotknou i vědy. Ministerstvo pro vědu a technniku se díky těmto změnám významně rozšíří a mělo by nově ovládat i největší čínskou grantovou agenturu pro základní výzkum, která doposud zachovávala vysokou míru soutěživosti.

Čínská lidová republika na shromáždění Národního lidového kongresu, který se konal v Pekingu v první polovině března, oznámila řadu změn, které se týkají celkem 15 ministerstev. Jednou z nich je i plán na rozšíření pravomocí ministerstva pro vědu a techniku. To by mělo nadále dohlížet na vědní politiku a větší projekty v této oblasti. Kromě toho do jejího portfolia přibyly pravomoci spojené s grantovým financováním výzkumu a náborem zahraničních vědců.

Rozšířené ministerstvo by mělo být lépe vybaveno na to, aby mohlo čelit tzv. velkým výzvám (chudoba, klimatické změny, veřejné zdraví, …) a pracovat na velkých vědeckých projektech. Změny by zároveň měly přinést lepší koordinaci podpory pro výzkum v jednotlivých oblastech. Cílem Číny je zajistit si pozici světového lídra v klíčových oblastech vědy a podpořit objevy, které budou průlomové a významné pro globální vývoj, a to do roku 2035. Tomu odpovídají i neustále rostoucí investice - konkrétně financování základního výzkumu by dle dokumentu, který byl schválen státní radou ještě před shromážděním, mělo být posíleno výrazněji než doposud.

I přes tuto deklaraci zvýšení podpory základního výzkumu, který se doposud netěšil tak výrazné podpoře jako ostatní oblasti, se někteří čínští vědci obávají, že změny budou mít neblahé následky. Nejvíce jim vadí přesun The National Natural Science Foundation of China (NSFC) – největší grantové agentury financující téměř třetinu veškerého základního výzkumu v zemi – pod zmíněné ministerstvo. To může mít právě pro základní výzkum negativní konsekvence, a to hlavně v omezení soutěživosti v systému. NSFC granty jsou totiž mezi čínskými vědci velmi ceněné především proto, že jsou hodnoceny prostřednictvím peer-reviewkonexe a známosti zde nehrají tak velkou roli - do současnosti totiž tato organizace působila semi-autonomně. Ministerstvo má naopak pověst subjektu, ve kterém často hrají roli v rozhodování politické preference a směřování vládnoucí strany.

"Čína teď obecně rozsáhle reorganizuje celou centrální vládu, takže bych byl opatrný v úsudcích, co to může pro jednotlivé agendy znamenat, ale pokud by by došlo k omezení podpory základního výzkumu, je to pro Evropu asi docela dobrá zpráva. Kombinaci masivního nasazení zdrojů a lidí v Číně by se při zvyšující se kvalitě čínských vědců v řadě oborů z hlediska delší časové perspektivy konkurovalo velmi těžko," okomentoval změny pro portál Vědavýzkum.cz Jiří Nantl, který se dlouhodobě zabývá strategickým řízením v oblati VaV.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (NS)

Zdroj: Nature, Science, University World News