facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva k přihlašování na návštěvu Joint Research Centre

12. 6. 2022
Výzva k přihlašování na návštěvu Joint Research Centre

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) tímto vyhlašuje veřejnou výzvu k podávání přihlášek na obsazení 8–10 míst pro 2–3denní návštěvu pracoviště Společného výzkumného střediska (Joint Research Centre, JRC) v italské Ispře.

JRC je interní vědecký útvar Evropské komise. Poskytuje jí nezávislé vědecké poradenství opírající se o důkazy a přispívá tak k tvorbě politik EU. JRC Ispra představuje třetí největší pracoviště Evropské komise věnující se nejenom jadernému výzkumu (jaderné zabezpečení, nešíření jaderných zbraní apod.), ale také výzkumu nejaderné povahy (udržitelné zdroje a doprava, vesmír, bezpečnost, migrace, zdraví a ochrana spotřebitele, energetika, změna klimatu, růst a inovace).

JRC zajistí letenky, ubytování a stravování pro zúčastněné mladé vědce.

Kdo se může přihlásit?

a) každý, kdo je zapsán v ČR v magisterském nebo doktorském studijním programu v technickém či vědeckém oboru souvisejícím s aktivitami pracoviště JRC Ispra,

b) každý, kdo je profesionálem s vysokoškolským vzděláním dosaženým na úrovni magisterského nebo doktorského studijního programu v technickém oboru souvisejícím s aktivitami pracoviště JRC Ispra do 35 let věku, přičemž požadavek je, že tento buď svého vzdělání dosáhl v ČR, nebo působí na výzkumné organizaci v ČR, která jeho vyslání na pracoviště JRC podporuje.

Termíny:

Přihlášky se přijímají jedním z níže uvedených způsobů do 30. června 2022.

Předpokládaný termín návštěvy pracoviště JRC Ispra: září–prosinec 2022.

Délka trvání návštěvy: 2–3 dny.

Pokud vás nabídka zaujala, bližší informace k ní naleznete zde.

 

Zdroj: MŠMT