facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Evropská TA konference-call for sessions

17. 7. 2016
Evropská TA konference-call for sessions

3. Evropská TA konference (3rd European Technology Assessment Conference) se bude tentokrát konat v irském Corku ve dnech 17.-19. května 2017.

Konference navazuje na úspěšné TA konference, které se uskutečnily v Praze (2013) a Berlíně (2015), a jejím hlavním cílem je další posílení diskuze o možnostech metody technology assessment a ostatních příbuzných aktivit, jako jsou: věda a technologie, odpovědný výzkum a inovace (RRI), zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a foresight. Bude se rovněž věnovat otázce, jak mohou tyto aktivity více přispět k tvorbě politiky VaVaI založené na znalostech.
Srdečně zváni jsou výzkumníci i výzkumné kolektivy, které se zabývají metodou TA i ostatními výše jmenovanými příbuznými aktivitami, aby se přihlásili do výzvy a podali své návrhy témat a formátu sekcí konference do 31. 7. 2016. V sekcích budou vědecké poznatky prezentovány a diskutovány společně s politiky, stakeholdery z podniků, neziskového sektoru i studenty s cílem poznat různé úhly pohledu na danou problematiku.

Celý text výzvy „Call for sessions“ i předběžný program konference naleznete na webu akce.

Zdroj: TC AV ČR