facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Informační den: Evropská rada pro inovace (EIC)

14. 11. 2019
Informační den: Evropská rada pro inovace (EIC)

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 26. listopadu 2019 seminář, jehož cílem je přiblížit účastníkům nástroje pilotní fáze Evropské rady pro inovace (EIC). Tato Rada se stává trvalou součástí Rámcového programu Horizont 2020 a je navržena jako jeden z hlavních pilířů nového programu Horizont Evropa se zaměřením na podporu evropské excelence v inovacích.

Akce je určena jak zástupcům výzkumných institucí, tak podnikům, které usilují o vývoj a komerční uplatnění inovačních řešení a produktů. Nástroje EIC představují zajímavou příležitost pro navázání spolupráce mezi akademickými a průmyslovými partnery. Kromě informací o zásadách a pravidlech zapojení do nástrojů EIC seminář účastníkům nabídne možnost seznámit se se zkušeností zástupců úspěšných projektů a pohledem hodnotitele.

Registrace je otevřena do 21.11. 2019. Účast na akci je bezplatná. Návrh programu naleznete v příloze.

 TCAVCR logo orez

 

Zdroj: Technologické centrum AV ČR

Stáhnout přílohy: