facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Osmé české uživatelské fórum Copernicus

12. 5. 2019
Osmé české uživatelské fórum Copernicus

V Praze se ve dnech 25. - 26. června 2019 bude konat již 8. české uživatelské fórum Copernicus, které se zaměří na propojení širokého spektra uživatelů na národní i mezinárodní úrovni. Copernicus je evropský program pro monitorování životního prostředí a bezpečnosti, jehož cílem je poskytování včasných a přesných informací na podporu rozhodování v těchto oblastech. 

Konference pro uživatelskou komunitu programu Evropské komise, Evropské kosmické agentury a partnerů pro monitoring životního prostředí a bezpečnosti Copernicus se v České republice koná již od roku 2012 za účelem propojení širokého spektra uživatelů na národní úrovni z řad státní správy, akademického, podnikatelského sektoru ale i veřejnosti.

Osmý ročník Českého uživatelského fóra Copernicus se koná ve dnech 25. – 26. června 2019 v Praze v Národní technické knihovně.

Na organizaci se podílí společně Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo dopravy ČR, CzechInvest – ESA BIC Prague a ESA ESERO Česká republika. Právě zapojení vzdělávací kanceláře ESA ESERO ČR znamená pro 8. české uživatelské fórum Copernicus zcela nový koncept spolupráce. Nově je v plánu zapojit také mladou generaci žáků ze základních a středních škol.

Mezi mezinárodními řečníky se tradičně objeví přední zástupci na vysoké úrovni z organizací jako je DG-GROW Evropské komise, Copernicus Unit a Evropská kosmická agentura ESA. Protože národní komunita aktivních uživatelů rok od roku roste, objeví se vedle známých tváří, také zcela nové, zejména z podnikatelského, startupového prostředí.

Zájemci se mohou registrovat zde.

cnuf reader jpg

Předběžný program:

25. 6. 2019

Blok I - Czech Republic: The Country for the Future
Blok II - Future EO (kandidátské mise, AI, Blockchain, On Board Data Processing a další)
Blok III - Panelová diskuze I. o uživatelských požadavcích nastavení služeb Sentinel Collaborative Ground segmentu v České republice

26. 6.2019

Blok I - České úspěchy v programu Copernicus
Blok II - Finanční nástroje (H2020, ESA, TAČR, Copernicus inkubátor a další inkubační programy)
Blok III - Panelová diskuze II. o vytvoření IoT sítě pro kalibraci a validaci dat EO

 

Zdroj: Czech Space Portal