facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ústecký kraj: #JeToNano

5. 9. 2021
Ústecký kraj: #JeToNano

Nanotechnologické firmy a špičkový výzkum v oblasti nanotechnologií z regionu představí akce Ústecký kraj #JeToNano. V úterý 21. září 2021 ji v Centru přírodovědných a technických oborů (CPTO) pořádá Ústecký kraj ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Inovačním centrem Ústeckého kraje.

nano

Účelem akce, zaměřené na výměnu nejnovějších poznatků v oblasti nanotechnologií a nanomateriálů, je představit výzkumné aktivity a produkty, na kterých se v Ústeckém kraji pracuje. Zástupci z firem, nejen z regionu, a odborné týmy Přírodovědecké fakulty, Fakulty životního prostředí a Fakulty strojního inženýrství, dostanou příležitost k výměně znalostí a navázání partnerství mezi akademickou a podnikatelskou sférou.

„Nanotechnologie už dávno nejsou výsadní záležitostí pouze pro výzkumné laboratoře, ale v posledních letech nacházejí cestu k praktickému využití v mnoha oblastech života od samočistících nátěrových hmot s nanočásticemi oxidu titaničitého, přes nanočástice kovů a jejich oxidů pro lékařskou diagnostiku a destrukci nádorů a ochranu životního prostředí až po senzoriku a molekulární elektroniku. Poslední globální pandemie upozornila na význam nanovlákenných materiálů pro ochranu zdraví, nicméně připravovaná konference má ambici ukázat, že škála využití nanovlákenných materiálů a nanomateriálů obecně, je daleko širší a má vysoký aplikační potenciál. V neposlední řadě je jejím cílem ukázat, jak je možné zapojit nové technologie a nanotechnologie do transformace Ústeckého regionu v době, kdy se v Ústeckém kraji nanoprůmysl začal slibně rozvíjet,“ říká vedoucí Ústeckého materiálového centra Pavla Čapková, odborný garant akce.

„Nanotechnologie jsou velmi perspektivním oborem a jsem moc ráda, že se v našem regionu právě v této oblasti firmám a výzkumu daří. Vnímám příležitosti, které nabízejí pro úspěšnou transformaci, například v oblasti likvidace průmyslových zátěží. A věřím, že se touto akcí podaří zviditelnit dosažené výzkumné i firemní úspěchy právě i navenek,“ vysvětluje radní Ústeckého kraje pro oblast strategie přípravy a realizace projektů Iva Dvořáková.

Firmy a akademická sféra budou moci navázat společnou řeč například v tématech nanomateriálů pro ochranu životního prostředí, nanosorbentů a reaktivních sorbentů, nanopovrchů pro využití v průmyslu či funkčních povrchů a hybridních materiálů pro aplikace v biomedicíně, bioanalytických metodách, katalýze a sorpčních procesech.

Součástí programu je prezentace výzkumných nano-týmů Přírodovědecké fakulty, Fakulty životního prostředí a Fakulty strojního inženýrství a nano-firem. Firmou PARDAM NANO4FIBERS s.r.o. bude prezentován vývoj nových nanovlákenných struktur, firma H2O nanotec s.r.o. představí filtry na pitnou vodu pro domácnosti na bázi nanočástic uhlíku, výzkumně vzdělávací centrum ORLEN UniCRE a.s. odprezentuje vyvíjené materiály. Pro účastníky je připravena i prohlídka laboratoří v Centru přírodovědných a technických oborů.

„Nově vybudovaná pracoviště v CPTO nabízí sdílení nejmoderněji vybavených laboratoří, špičkových přístrojových technologií a know-how nejen s interními uživateli, ale také s externími uživateli z řad soukromého sektoru. Věříme, že tato příležitost pro vzájemné setkání povede k rozvoji spolupráce nejen v rámci našeho kraje a blízkého pohraničí, ale i k úspěšnému následnému transferu znalostí a technického rozvoje do praxe,“ dodává proděkanka pro rozvoj a kvalitu Přírodovědecké fakulty UJEP Michaela Liegertová.

Akce se uskuteční 21. září 2021 od 8:30 h v prostorách Centra přírodovědných a technických oborů (Pasteurova 3632/15, Ústí nad Labem). Pro registraci a více informací včetně programu navštivte webové stránky konference.

 

Zdroj: ICUK