facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Patenty: předmět, účel, rozsah a cena

24. 3. 2021
Patenty: předmět, účel, rozsah a cena

Každý z nás už někdy slyšel nebo četl něco o patentech. Někteří se s patenty dokonce osobně setkali ve škole, ve vlastní firmě nebo třeba u konkurenčního produktu. Všichni by ale měli mít povědomí o úplně základních atributech patentů, tedy o účelu patentu, o tom co může být předmětem patentu, jaký je jeho rozsah a jaká je cena patentu. Jinak totiž snadno dojde k různým nedorozuměním. Do problematiky vás uvede následující článek a praktické video.

předmětu nás například zajímá, co vůbec může být patentem chráněno, tedy co prověřuje patentový úřad, než patent udělí, nebo zamítne. Musí jít o technické řešení a ne třeba jen o samotný nápad. Dále řešení musí být celosvětově nové, musí být tzv. výsledkem vynálezecké činnosti a průmyslově využitelné. Typickým patentovatelným předmětem jsou například:

  • nové výrobky a technologie
  • chemicky vyrobené látky
  • léčiva
  • průmyslové produkční mikroorganismy
  • biotechnologické postupy a produkty získané jejich pomocí

Bohužel se málo ví, že lze za určitých podmínek chránit například také software, a to mnohem účinněji, než jej ochrání právo autorské.

účelu se budeme zamýšlet nad tím, k čemu je patent dobrý, pro koho vhodný je a u koho je to ztráta energie a peněz. Primární účel patentové ochrany je totiž vydělávání peněz. Toho lze dosáhnout dlouhodobým zajištěním konkurenční výhody při vlastní výrobě anebo prostřednictvím udělování licencí dalším subjektům.

rozsahu napovíme, že je každý patent omezen jak věcně, tak i časově a teritoriálně. Když někdo napíše, že má řešení patentované, může to znamenat, že má dotyčný patent v ČR, stejně jako že má patenty na své řešení v 50 státech. Podobně se dle názvu patentu „Obličejový respirátor“ nedozvíme, zda je chráněna membrána z nanotextilie nebo pouze způsob uchycení gumičky. To se dozvíme až z patentových nároků.

ceny si vysvětlíme, že náklady s časem rostou a může je ovlivnit množství faktorů, především velikost trhu, na němž o ochranu usilujeme. Zatímco při ochraně pouze v ČR se náklady pohybují v desítkách tisíc Kč, v zahraničí pak často musíme počítat spíše se stovkami tisíc na zemi a rozhodneme-li se pokrýt všechny velké světové trhy, musíme si připravit jednotky milionů.

 

Následující video v kompaktní formě shrnuje nejdůležitější informace definující ochranu patentem:

 

 

 Zdroj:patententer2


PatentEnter s.r.o. je společnost patentových zástupců poskytující služby v oblasti ochrany duševního vlastnictví zahrnující ochranu technických inovací patenty či užitnými vzory, ochranu značky prostřednictvím ochranných známek a ochranu vzhledu výrobků průmyslovými vzory. S naším týmem pomáháme velkým i malým podnikům, start-upům i akademickým institucím chránit nové nápady. Spolupracujeme i s dalšími odborníky a kancelářemi v České republice i v zahraničí, díky čemuž umíme stejný rozsah služeb zajistit prakticky po celém světě.