facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Úřad průmyslového vlastnictví varuje: Na registraci průmyslových práv se přiživují vychytralci

14. 2. 2017
Úřad průmyslového vlastnictví varuje: Na registraci průmyslových práv se přiživují vychytralci

Vychytralci, kteří se snaží vylákat peníze nemorální cestou, se nevyhýbají bohužel ani oblasti duševního vlastnictví. Jejich důmyslnou metodou není krádež ochranné známky či patentu jako takových, ale vydávání se za instituci podobnou některé z oficiálních. Podvodníci si účtují poplatky za zápis do právně bezcenného registru.

Úřad průmyslového vlastnictví se snaží varovat veřejnost. Parazitující subjekty přinášejí do oblasti ochrany průmyslových práv chaos. Úřad se proto snaží maximálně rozšířit informační kampaň, která má na riziko parazitování upozornit a ozřejmit, které poplatky, v jaké výši a na jaké účty jsou těmi, které jsou spojeny se systémem ochrany průmyslových práv doma i v zahraničí.

Typická situace: Subjekt (firma, fyzická osoba) požádá o zápis ochranné známky. Tím, že se podání automaticky objeví ve veřejné databázi vedené Úřadem průmyslového vlastnictví, může jej vychytralec zneužít a čerpat odtud informace o žadateli pro svůj pokus vylákat finanční obnos. Na adresu žadatele přijde poštou výzva k zaplacení určité částky jako poplatku pro zápis známky do databáze. Podrobnější zkoumání odhalí, že autor výzvy k zaplacení ve skutečnosti není oficiálním orgánem spravujícím průmyslové vlastnictví, ať už české, či zahraniční, ale soukromou firmou nabízející za poplatek zápis ochranné známky do své vlastní databáze, která nemá pro žadatele žádný právní účinek. Částka, kterou se vychytralec snaží vylákat, často i několikanásobně převyšuje skutečný správní poplatek.

„Chtěl jsem pro naši firmu registrovat ochrannou známku Mistrovství ČR v mobilních hrách. Po podání žádosti jsem obdržel fakturu na 1496 eur. Takovou částku jsem považoval za přemrštěnou a podezřelou. Věc jsem proto konzultoval jak se svým právníkem, tak s ÚPV. Naštěstí naše firma o žádné peníze nepřišla, ale museli jsme rozklíčování podvodu věnovat cenný čas,“ shrnul svou zkušenost s falešnými registry Lukáš Pleskot, jednatel eventové agentury PLAYzone s.r.o. Podobnou nepříjemnost musel řešit také jednatel společnosti UP AND DOWN Pavel Vihan: „V rámci registrace dvou ochranných známek přišly příkazy k úhradě v neuvěřitelné výši 55 320 Kč, kterou jsem odmítl zaplatit. Chování těchto klamavých firem nám podnikatelům nejvíce komplikuje život tím, že musíme být neustále na pozoru před dalšími pokusy připravit nás o nemalé prostředky.“ Hmatatelnou škodu způsobili vychytralci firmě MeDiLa. „Po podání registrace tří ochranných známek jsme obdrželi vystavené doklady k platbě. Jejich načasování, obsah i zpracování odpovídaly našemu registračnímu řízení. Proto jsme je bohužel považovali za součást procesu registrace, a tak došlo k jejich úhradě,“ vysvětluje jednatel firmy Pavel Jezdinský.

Podobně vychytralci zneužívají nejen registrace, ale také prodlužování platnosti ochranných známek, žádostí o zápis užitných vzorů či udělení patentu. Vychytralci využívají nejen volně dostupné databáze k vytipování svých obětí, ale také sázejí na názvy svých společností, které zní podobně jako oficiální instituce, například fiktivní TPR Trademark Publication Register, či World Patent and Trademark Organization. Seznam dosud známých parazitujících subjektů je zveřejněn na webových stránkách ÚPV.

Řada přihlašovatelů se nechala oklamat, neboť načasování podvodné nabídky nebo faktury odpovídalo času skutečně podané žádosti o registraci. Možnosti trestněprávní obrany jsou omezené, na fakturách je totiž nenápadně drobným písmem služba popsána. ÚPV přesto doporučuje obětem předmětného bezpochyby nemorálního a zavrženíhodného jednání, aby se bránily všemi dostupnými prostředky.

 

Zdroj: Tisková zpráva ÚPV

logoUPV m3